Skelbimų archyvas


KLUBO „AUTOMOBILININKAS“ TARYBOS 2024-02-26 POSĖDIS

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl klubo 2023 m. finansinės atskaitomybės.
  2. Dėl Įstatų ir Tarybos darbo reglamento pakeitimų.
  3. Dėl visuotinio susirinkimo datos.
  4. Kiti klausimai.

KLUBO INFORMACINĖ SISTEMA

NAUDOTI SUSIRINKIMAMS , EKSKURSIJOMS KLUBO NARIŲ KVIETIMUI

Su švente

Su Vasario 16-ąja - Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Netektis - mirė Jonas Maksimovas

2024 m. sausio 28 d.  eidamas 87 metus mirė ilgametis Veteranų klubo „Automobilinkas“ narys  Jonas Maksimovas.  

Klubo nario prof. J.Butkevičiaus tapybos darbų paroda

Klubo narys prof. Jonas Butkevičius nori mus visus pakviesti į savo kūrybos  (tapybos) paveikslų parodą, kuri įvyks š. m. gruodžio 8 d., 17 val. Jasinskio 14, Vilniuje, viešbučio “Art City Inn” antrame aukšte.

Netektis – mirė Stanislovas Venckevičius

2023 m. spalio 17 d., eidamas 92-uosius gyvenimo metus, mirė ilgametis Panevėžio autobusų parko vadovas bei ilgametis Veteranų klubo „Automobilinkas“ narys nuo pat įsteigimo 2003 metais Stanislovas Venckevičius

Garbės veteranai

Klubo Tarybos 2023-09-04 posėdyje Garbės veterano vardai suteikti:

Juozui Cicėnui, Alytaus regionas.

Aušrai Juozapavičienei, Šiaulių regionas

Jonui Maksimovui, Kauno rtegionas

Ramūnui Žukauskui, Panevėžio regionui

 

KREIPIMASIS Į KLUBO NARIUS

Dėl paramos Klubo veiklai - prašoma prisidėti prie tolesnės paramos teikimo klubui.

KLUBO GERADARIAI

Klubas dėkoja naujausiems rėmėjams UAB TRANSEKSPEDICIJA IR UAB TRANSVELAS. Daugiau info rubrikoje "Rėmėjai".

Sveikinimas su šv. Velykomis

 

Gerb. veteranai,

Pavasario švenčių proga linkiu dėkingai žvelgti į praeitį, gyventi dabartimi ir viltingai apkabinti ateitį! Geros Jums sveikatos ir sėkmės!

Linksmų šventų Velykų!

Klubo prezidentas Rimantas Bubnelis

2019 m. kovo 22 d. įvyko ataskaitinis rinkiminis klubo "Automobilininkas" narių susirinkimas

Šių metų kovo 22 dieną įvyko veteranų klubo „Automobilininkas“ metinis visuotinis ataskaitinis rinkiminis klubo narių susirinkimas

SVEIKINIMAS

KELIŲ TRANSPORTO DARBUOTOJŲ PROGA

Netektis-mirė Bronius Jucevičius

2018 m. rugpjūčio 23 d., eidamas 80 metus, mirė mūsų klubo narys Bronius Jucevičius

Netektis-mirė Stasys Ročys

Šių metų birželio 11 dieną, eidamas 84 metus, mirė mūsų klubo nuo 2007 metų narys, Stasys Ročys.

KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS VIENYBĖS DIENA

KLUBO IŠVYKA Į PARTIZANŲ PAGERBIMO, KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS VIENYBĖS ŠVENTĘ ALYTUJE GEGUŽĖS 19 d.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Šių metų balandžio mėn. 20 dieną, penktadienį, kviečiamas veteranų klubo „Automobilininkas“

visuotinas susirinkimas. 

100 METŲ

SVEIKINIMAS SU LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100 - MEČIU

NEKROLOGAS

Jonas Černikovas

SVEIKINIMAI

Kelių transporto darbuotojų diena

Rugsėjo 2 d. „LINAVA“ rengia šventę, kurios metu bus minima kelių transporto darbuotojų diena

Mirė Ilja Ostrovskij

Eidamas 79 metus 2017 m. liepos 18 d. Berlyne mirė Ilja Ostrovskij.

TARYBOS POSĖDIS

Kovo 30 d., 11 val. "Linavos" asociacijos patalpose įvyks veteranų klubo "Automobilininkas" tarybos posėdis

KVIETIMAS Į VISUOTINĮ KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 2017 m.  vasario  24 d. (penktadienį) 14:00 val. Vilniuje, Jankiškių g. 41,asociacijos ,,LINAVA‘‘ patalpose įvyks veteranų klubo ,,Automobilininkas“  narių ataskaitinis - metinis susirinkimas

SVEIKINAME!

SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS!

2016 12 14 EKSKURSIJA Į SIGNATARŲ NAMUS

2016.12.14 organizuojama ekskursija į Signatarų namus

EKSKURSIJA Į MEDININKUS

2016 11 11 organizuojama ekskursija į Medininkus

Netektis - mirė Juozas Pupienis

2016-08-25 mirė Juozas Pupienis

Netektis

Mirė Antanas Paškauskas

Ekskursija į Daugpilį, Zarasus

2016-06-16 organizuojama ekskursija į Daugpilį, Zarasus

2016-05-19 organizuojama ekskursija į Rokiškį.

2016-05-19 organizuojama ekskursija į Rokiškį.Aplankysime dvarą , muziejų, miesto centrą,bažnyčią ir mašinų gamyklą.

Ekskursija į Lietuvos radijo ir televizijos muziejų

2016-04-26 14:00val. organizuojama ekskursija į Lietuvos radijo ir televizijos muziejų

Klubo tarybos posėdis

2016-04-19 14:00 val.klubo tarybos posėdis VKTĮ

Kvietimas į "Saugaus eismo dienas"

"Saugaus eismo dienas" 2016 m. balandžio 6 d. 15.00 val. Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokykloje

Susitikimas su Benediktu Vanagu

VGTU Transporto inžinerijos fakulteto absolventų ir bičiulių klubo renginys

Susitikimas su profesoriumi, habil. dr. E. K. Zavadsku

2016-03-29 18:00 val. VGTU Automobilių transporto katedroje ( J. Basanavičiaus g. 28) susitikimas su profesoriumi, habil. dr. E. K. Zavadsku

KREIPIMĄSIS PAREMTI

Kreipimąsis paremti klubą 2 proc. pajamų mokesčio

Išvyka - 2 į SĮ,,Susisiekimo paslaugos"

2016-02-25 13:00 val. dar vienos grupės ekskursija į S.Į. ,,Susisiekimo paslaugos“

Išvyka į SĮ,,Susisiekimo paslaugos"

2016.01.29 organizuojama išvyka į SĮ,,Susisiekimo paslaugos"

KVIETIMAS Į METINĮ SUSIRINKIMĄ

Metinis susirinkimas 2016 m. vasario 12 d. (penktadienį)

Anketa

Atsakykite į anketą dėl klubo veiklos gerinimo

SVEIKINAME SU ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS!

Išvyka į A. Gustaičio aviacijos institutą

2015-12-16 vykstame į A. Gustaičio aviacijos institutą

2015.11.18 organizuojama ekskursija.

Organizuojama ekskursija į saulės šviesos energijos elementų gamyklą UAB ,,BOD GROUP“

Dėmesio ekskursija

2015.10.08 ekskursija į Antano Smetonos ir Taujėnų dvarus

Ekskursiją į Žemaitiją

2015.06.12 organizuojama ekskursijaį Žemaitijos muziejus

Susitikimas

2015.02.19 15:00 val. susitikimas su Lietuvos PAGD atstovais

Metinis nario mokestis

Galite paremti klubą ir paremti daugiau negu nario mokestis

Ekskursija į K. Varnelio namus – muziejų

2015.01.17 10:30 ir 11:30 organizuojama ekskursija į K. Varnelio namus – muziejų, Didžioji g. 26.

SVEIKINIMAS SU ŠVENTĖMIS

Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais mieli kolegos!

Susitikimas su asociacijos ,, Lietuvos keliai“ vykdančiuoju direktoriumi R. Gradausku.

2014.12.17 18:00 val. VGTU Automobilių transporto katedroje, Basanavičiaus g. 28 įvyks susitikimas su asociacijos ,, Lietuvos keliai“ vykdančiuoju direktoriumi R. Gradausku. D. Lukošius.

PADĖKIME RINKTI EKSPONATUS TRAKŲ AUOTOMOBILIŲ MUZIEJUI

2014.07.03 veteranų klubo ,,Automobilininkas“ taryba nutarė padėti įrengiant Trakų automobilių muziejaus ekspoziciją.

IŠPLĖSTINIS KLUBO TARYBOS POSĖDIS

2014.07.03 14.00 val. asociacjos "LINAVA" salėje įvyks išplėstinis klubo tarybos posėdis

PARAMA KLUBUI

PAREMKITE KLUBĄ 2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO

2014.04.25 - KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS

KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS 2014.04.25 14.00 val. ĮVYKS JANKIŠKIŲ 41, ASOCIACIJOS „LINAVA“ PATALPOSE

PLANUOJAMŲ RENGINIŲ SĄRAŠAS 2013-2015m.m.

Dėl konkrečių renginių dar nesusitrata. Čia tik planai, todėl galima koreaguoti atsižvelgiant į klubo narių poreikius. Maloniai prašau pateikti pasiūlymus.