Nario mokestis


                                                                                                        

                                                                                                           

                                                                                                           Patvirtinta:

                                                                                           Veteranų klubo ,,Automobilininkas“ tarybos

                                                                                           posėdyje 2016-04-19  protokolas Nr. 03 - 16

                      

 Veteranų klubo ,,Automobilininkas‘‘ klubo nario mokesčio rinkimo tvarka

 

1.     Veteranų klubo ,,Automobilininkas“ nario mokesčio metinį dydį nustato klubo narių visuotinis susirinkimas. 

2.     Mokestis mokamas už einamuosius metus ir jei yra įsiskolinimas iki visuotinio – ataskaitinio klubo narių susirinkimo bei jo metu.

3.     Visi klubo nariai sumoka nario mokestį, kaip ir už buitines paslaugas pašto skyriuose, spaudos kioskuose, bankuose ir elektronine bankininkyste internetu pavedimais, nurodant šiuos klubo rekvizitus: Lėšų gavėjas - Veteranų klubas ,,Automobilininkas“, Jankiškių g. 41, LT – 02300, Vilnius, įmonės kodas 300077811, atsisk.  sąsk. LT077300010088176131 AB bankas ,,SWEDBANK“ , mokėjimo paskirtis – nario  mokestis už (kokius metus) ir nurodyti mokėtojo kodą gavėjo informacinėje sistemoje t. y. savo vardą ir pavardę.

4.     Klubo nariai gali sumokėti mokesčius ir  savo regionų vadovams, bei kuratoriams sekančiai:

4.1.         Regionų vadovai priima mokesčius pagal sąrašą iš savo regiono klubo narių ir priduoda nariui atsakingam už finansus.

4.2.         Vilniaus regione mokesčius gali priimti atskirom klubo narių grupėm     atstovaujantys kuratoriai, kurie atsiskaito klubo nariui, atsakingam už finansus.

5.     Klubo nariai, laiku nesumokėję mokesčio,  svarstomi eiliniame klubo tarybos posėdyje liepos – rugpjūčio mėnesiais tikslu nutraukti jų narystę klube.

6.     Informacija apie  klubo veiklą ir nario mokesčio rinkimo tvarką teikiama internete: www.ebus.lt, toliau ,,Veteranų kampelis“.

7.     Papildoma informacija dėl nario mokesčio  mokėjimo tel. 8 686 75531; 8-698-11332

Pastaba:

2020 m. balandžio mėn. įvykusiame metiniame klubo narių visuotiniame susirinkime nutarta, kad metinis nario mokestis nuo 2020-01-01 turi būti ne mažesnis, kaip 10 Eur.