Rėmėjai


2023.07.04

Gauta parama 1000 Eur iš UAB "Transekspedicija"

Klubo Taryba dėkoja UAB „Transekspedicija“ ir jos generaliniam direktoriui Vidmantui Pelėdai.

 

023.06.27

Gauta parama 500 Eur iš UAB "Transvelas"

Klubo Taryba dėkoja UAB "Transvelas" ir Algimantui Kondrusevičiui už suteiktą paramą.

__________________________________________

 

Nuoširdžiai dėkojame padėjusiems išleisti antrąją knygą ,,Lietuvos automobilių transportas – mūsų gyvenimo dalis".

AB,,Autalis“
Lietuvos ir Vokietijos UAB ,,Tuvlita“
V.Rimkaus autoserviso įmonei ,,Mobilis“
UAB ,,Rokauta"
VŠĮ Klaipėdos profesinio mokymo ir reabilitacijos centrui
A. Povilausko įmonei ,,Kadex‘‘
UAB ,,Klaipėdos autobusų parkas“
UAB ,,Tauragės autobusų parkas"
Valstybinei kelių transporto inspekcijai
Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai ,,Linava“

Dėkojame jau parėmusiems anksčiau.

 


 

 

 

Gerbiamas klubo nary,        

Mūsų klubas gyvuoja jau virš dešimt metų. Per tą laikotarpį yra nemaža nuveikta. Išleistos dvi knygos ir dvi brošiūros ,  skirtos klubo penkmečiui ir dešimtmečiui atžymėti. Klubo nariai sveikinami jubiliejinių ir eilinių gimtadienių progomis, skatinami padėkomis ir suteikiant Garbės veterano vardus. Organizuojamos ekskursijos ir metinės klubo narių sueigos regionuose, palaikomi ryšiai su giminingais klubais. Pastaruoju metu organizuojami susitikimai su įdomiais žmonėmis, sukurtas internetinis klubo tinklalapis. Nepamiršti ir išėję Anapilin klubo nariai - aplankomi jų kapai. Dabar ruošiama spaudai „Lietuvos automobilių transportas – mūsų gyvenimo dalis“ antroji knyga. Visa tai padaryta iš lėšų, kurias  Jūs gera valia skyrėte kaip paramą klubui 2% nuo savo sumokėto pajamų mokesčio.

Šiais metais klubo taryba ketina išleisti minėtą knygą, o taip pat numatė  visą             eilę renginių, tarp kurių - organizuoti  klubo narių metinę sueigą Vilniuje. Norėtųsi ir mums, vilniečiams, atrodyti ne blogiau už kitus regionus. Tam reikalingos  lėšos. Klubo taryba kreipiasi į Jus, tikėdamasi sulaukti paramos - 2% nuo sumokėto pajamų mokesčio. Jei Jūs nedirbate, paramą gali teikti ir dar dirbantys Jūsų giminės, artimieji ar draugai.   Gauti formą.

 

    Pildant šitą blanką FR0 512 (versija 02), Jums reikia užpildyti šiuos langelius:

,,1“ – asmens kodas; ,,2“ – telefonas; ,,3v“ – vardas; ,,3p“ – pavardė; ,,4‘‘ -  adresas; ,,E4“ – mokesčio dalies dydis turi būti iki 2% imtinai t.y. toks, kokį procentą Jūs skiriate;  ,,E5– mokesčio dalį skiriu iki  mokestinio laikotarpio“ - jis gali būti nuo 1 iki 5 metų. Jei skirsite ilgesniam negu vieneri metai, tai ši deklaracija ir galios nurodytam laikotarpiui.

Blanko apačioje reikia pasirašyti ir įrašyti savo vardą bei pavardę.

 

Paramai skirtą blanką FR0 512 (versija 2) galima užpildyti elektroniniu būdu internete per ,,Google“, įvedus https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Atsisiusti_forma_pildymui.aspx ir prisijungus prie EDS per išorines sistemas (t.y. savo banką, jei turite sutartį su juo elektroninei bankininkystei) arba su elektroniniu parašu. Kitu atveju, pildant šį- ,,popierinį“ blanką, Jūs jį, kartu su paaiškinimu, kaip pildyti, gausite per savo kuratorių arba paštu, kartu su kvietimu į visuotinį metinį  - ataskaitinį klubo susirinkimą. Pildymo pavyzdys.

Nepanaudotos paramai 2% lėšos lieka valstybės biudžete. Palaikykite klubą!

 

Veteranų klubo ,,Automobilininkas“

tarybos pirmininkas                                                                         Donatas Lukošius