Klubo paskirtisKlubo paskirtis – nustatyti Lietuvos automobilių transporto veteranų poreikius ir juos patenkinti per klubo veiklą.

 

Klubas savo paskirtį įgyvendina:

- puoselėdamas Lietuvos automobilių transporto veteranų ryšius ir burdamas juos į klubą per regioninius padalinius;

- atstovaudamas klubo interesus kitose organizacijose;

- organizuodamas profesinius, pažinimo, švietimo ir kultūrinius renginius;

- dalyvaudamas profesiniuose savanorystės projektuose;

- kaupdamas, saugodamas ir perduodamas ateinančioms kartoms:

                      - darbo autotransporte patirtį ir įgūdžius;

                      - tradicijas ir kultūrinį bei techninį paveldą;

- garsindamas ir remdamas nusipelniusias Lietuvos automobilių transportui asmenybes;

- įtraukdamas į klubo veiklą naujus, nusipelniusius Lietuvos automobilių transportui ir dalyvaujančius darbinėje veikloje, narius;

 

Tai užtikrina klubo paskirties įgyvendinimą, veiklos tęstinumą ir plėtimą.