Prašymas priimti


Veteranų klubo

„Automobilininkas“ tarybai

                     

                      Prašau mane .......................................................................   (  vardas, pavardė )

priimti nariu į Veteranų klubą  „Automobilininkas“, su klubo įstatais susipažinau, pasižadu vykdyti.

 

                                                                                      .................................................................( data ir parašas)

 

                      Pareiškėjo duomenys:

 

1.   Gimimo metai, mėnuo, diena ..........................................................................  

2.   Išsilavinimas.......................................................................( aukštasis, spec. vidurinis ir t. t.)

3.   Adresai :

namų...................................................................................................................

darbo....................................................................................................................

4.   Telefonai :

namų.....................................................................................................................

darbo..................................................................................................................... mobilusis...................................... el.paštas.......................................................................

5.  Duomenys apie darbinę veiklą :

Bendras darbo stažas  nuo.......................................iki.........................................

Darbas susijęs su automobilių transporto veikla:

Nuo (data)

Iki (data)

Įmonės, įstaigos pavadinimas

Pareigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pateikti duomenys teisingi, tarpininkauju priimti.

Regiono vadovas:------------------(parašas)--------------------------------

                          (v. pavardė) ------------------(data)

Parsisiųsti formą