Metraštis


VETERANŲ KLUBO ,,AUTOMOBILININKAS" ĮVYKIŲ METRAŠTIS 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Klubo „Automobilininkas“  nariai aplankė profesoriaus Jono Butkevičiaus sodybą Šveicarijos kaime

 

Liepos 5 d. grupė klubo „Automobilininkas“ narių surengė išvyką į klubo nario prof. J. Butkevičiaus sodybą Šveicarijos kaime.

Dalyvavo 26 klubo nariai iš Vilniaus, Kauno ir Panevėžio regionų. Vilniečius vežęs Arnis pasakojo keliautojams apie pakeliui esančias istorines vietas, bažnyčias, pristatė  kai kuriuos nežinomus istorinius faktus.

Visi grožėjomės nuostabiais Lietuvos gamtos vaizdais, senomis gyvenvietėmis, taip pat stebėjomės anksti prasidėjusia javapjūte. Pravažiavome ir pro Ruklą, kur Vokietijos brigadai statomos naujos patalpos.

Šveicarijos centrinėje aikštėje prie pagrindinio akmens susitikome su kitais klubo nariais, atskubėjusiais iš Kauno, Kėdainių ir Rokiškio. Jiems J. Butkevičius jau buvo pradėjęs pasakoti apie garbingą gyvenvietės (dabar seniūnija) istoriją, papasakojo apie kiekvieną seniūnijos gyvenvietę, kurių pavadinimai įamžinti akmenyse. Dar buvome palydėti iki tvenkinio, kuriame kasmet vyksta plaukikų varžybos, tvenkinio ilgis – apie 1 600 m.

Po to visi keliavome į profesoriaus sodybą. Apžiūrėję J. Butkevičiaus valdas, padėkojome jam už suteiktą progą ir galimybę apsilankyti jo sodyboje.

Profesorius papasakojo apie savo sodybą, aprodė namą, kur visos sienos papuoštos jo, jo tėvelio, dailininko V. Karatajaus ir kitų dailininkų paveikslais. J. Butkevičius taip pat papasakojo apie savo darbą studijoje, kad yra nutapęs 270 paveikslų. J. Butkevičius tapyti pradėjo maždaug prieš 8-9 metus, bet nebuvo visiškai naujokas šioje srityje, nes tėvelio, dėdės V. Karatajaus kūryba turėjo įtakos jo paveikslams.

Visi buvome sužavėti neišsenkama J. Butkevičiaus kūrybine energija, surengta ne viena paroda, straipsniais prestižiniuose kultūriniuose leidiniuose.

Visi išvykos dalyviai grįžo namo pasisėmę naujų įspūdžių, pailsėję ir praturtėję naujomis žiniomis apie Lietuvą ir jos žmones.

Gintaras Nakutis

Klubo narių nuotraukos

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Automobilininko“ nariai lankėsi „SoliTek“ gamykloje

Grupė vilniečių „Automobilininko“ klubo narių gegužės 18-ąją lankėsi Visorių informacinių technologijų parke, „SoliTek”  gamykloje. Kartu dalyvavo VGTU Transporto inžinerijos fakulteto  bei Vilniaus technologijų ir dizaino  kolegijos atstovai.

Gamyklos savininkas Valdas Sakalauskas papasakojo apie jos kūrimosi istoriją ir vykstančius gamybos procesus. Gamykloje įrengtas geoterminis šildymas ir nuosava saulės baterijų elektrinė.

Pagrindinė produkcija – saulės baterijos, akumuliatoriai elektros energijai kaupti ir kiti elektros gamybos savikainą mažinantys įrenginiai bei perspektyviniai gaminiai, kurie leis atpiginti elektrą  keletą kartų ir net ją eksportuoti.

Gamykla laisvas patalpas nuomoja moksliniams tyrinėjimams medicinos srityje ir kitiems laboratoriniams tyrimams.

Įdomi trijų valandų ekskursija buvo turininga ir neprailgo net ir klubo veteranams.

Donatas Lukošius

----------------------------------------------------------------------------------------

„Automobilininko“ nariai dalyvavo meno parodos atidaryme

Klubo „Automobilininkas“ prezidentas Gintaras Nakutis ir viceprezidentas Juozapas Grabys apsilankė klubo nario, profesoriaus ir menininko Jono Butkevičiaus tėvo Prano Butkevičiaus tapybos darbų parodos atidaryme.

Ta proga sostinės Pylimo galerijoje susirinko nemažai meno gerbėjų.

Klubo narys J. Butkevičius trumpai papasakojo savo tėvelio gyvenimo istoriją. Pranas Butkevičius gimė 1920 m. vasario 23 d. Angirių kaime, Kėdainių apskrityje, bajorų šeimoje. Piešti pradėjo jaunystėje, ant gimtosios Šušvės krantų. 1940 m. įstojo į Kauno meno mokyklą, bet dėl lėšų stygiaus studijų tęsti negalėjo. Nuo to laiko iki pensijos dirbo geležinkelyje, karo metais - budėtoju, vėliau - inžinieriumi - dispečeriu (iki 1947 m. Kaune, vėliau – Vilniuje). Tačiau kurti jis niekada nesiliovė ir tapė paveikslus visą gyvenimą.

Menininkas mokėsi iš P.Sezano, A.Matiso, A.Gudaičio ir kitų dailininkų, jam daug padėjo draugystė su V.Karatajumi. 1975 m. Pranas Butkevičius išėjo į pensiją ir su žmona Janina išvyko gyventi į savo sodybą Dumsių kaime Jonavos rajone, Šveicarijos seniūnijoje. Čia, gamtos prieglobstyje, atsidėjo menui, tapybą derindamas su drožyba. Dumsiuose nutapė gražiausius savo paveikslus, čia drožė kryžius, koplytstulpius, medžio skulptūras. Palaipsniui aplinką pavertė parku, o sodybą – muziejumi. Pranas Butkevičius nutapė apie 300 paveikslų, kurių dalis yra privačiose kolekcijose Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Armėnijoje, Latvijoje, Estijoje.

„Žavėjo menininko raidos pokyčiai – nuo natiurmorto iki impresionizmo ir kitų tapybos srovių. Paroda paliko puikų įspūdį“, - komentavo G. Nakutis.

„Automobilininko" informacija ir nuotraukos 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Naujai išrinkti „Automobilininko“ tarybos nariai rinkosi į pirmąjį posėdį

Balandžio  26 d. vykusiame klubo „Automobilininkas“ visuotiniame susirinkime išrinktas prezidentas ir nauja klubo taryba.

 

Prezidentu dvejų metų kadencijai perrinktas Gintaras Nakutis, išrinkti aštuoni prezidiumo nariai: Algimantas  Kondrusevičius, Antanas Vyčas, Arūnas Urbonas, Henrikas Mackėla, Jevgenij Stolovickij, Juozapas Grabys, Lina Jakubauskienė, Rimantas Markauskas.

Gegužės 13 d. naujai išrinkta taryba rinkosi į pirmąjį posėdį.

G. Nakutis pristatė situaciją su visuotiniame susirinkime priimtų įstatų pakeitimų įregistravimu bei posėdžio darbotvarkę.

Pirmasis klausimas – viceprezidento, sekretoriaus ir finansininko rinkimai. Viceprezidento pareigas dvejus metus eiti pasiūlyta J. Grabiui, tarybos sekretoriaus bei finansininko – R. Markauskui. Kandidatūroms vienbalsiai pritarta.

Antrasis klausimas – tarybos narių pasiskirstymas pareigomis. Už narių apskaitą bus atsakingas G. Nakutis, už nario mokesčio rinkimą bei elektroninių laiškų išsiuntimą klubo nariams – A. Vyčas, už sveikinimo atvirukų siuntimą – J. Grabys, už interneto svetainės turinį ir atnaujinimą – G. Nakutis ir L. Jakubauskienė.

Kuratoriais Vilniaus regionui patvirtinti J. Grabys, J. Stolovickis, Donatas Lukošius, A. Kondrusevičius ir H. Mackėla.

Aptartas Tarybos darbo planas – numatyti posėdžiai, jų preliminarios datos, aptartos temos, kurias ketinama svarstyti kiekviename iš jų.

Bus tęsiama ankstesnė klubo veikla: siunčiami sveikinimai su gimtadieniu klubo nariams, tvarkoma klubo interneto svetainė, „Automobilininko“ nariai bus informuojami SMS žinutėmis ir elektroniniu paštu apie klube organizuojamas ekskursijas bei renginius. Bus aiškinamasi, kodėl laiku nesumokamas klubo nario mokestis, sudaromi daugiau nei metus nemokančiųjų sąrašai ir jie pateikiami tarybai.

Žadama organizuoti paramos klubui kampaniją, 1,2 proc. paramos rinkimą ir kt.

Kaip ir kasmet, ateinantį pavasarį bus rengiamas klubo narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas, o šį rudenį – metinė sueiga. Šiemet ji vyks Alytuje. Alytaus regiono vadovė Dalytė Venčkauskienė trumpai pakomentavo, kaip šiai sueigai rengiamasi.

Numatoma ir keletas išvykų bei apsilankymų Vilniaus regiono nariams, prie kurių galės prisijungti ir visi pageidaujantys „Automobilininko” nariai.

Visa klubo veikla patvirtinta su išsakytomis pastabomis.

„Automobilininko“ tarybos nariai aptarė ir kitus aktualiausius klausimus.

Lina Jakubauskienė

-----------------------------------------------------------------------------------------

 Visuotiniame „Automobilininko“ susirinkime – rinkimai ir pakeistas klubo pavadinimas

Balandžio 26-ąją vyko visuotinis Veteranų klubo „Automobilininkas“ narių susirinkimas. Dvejų metų kadencijai išrinktas prezidentas, klubo taryba, pakeisti įstatai bei klubo pavadinimas. Nuo šiol jis vadinsis „Klubas „Automobilininkas“.

Susirinkusiuosius pasveikino asociacijos „Linava“ prezidentas Romas Austinskas bei kelininkų veteranų klubo vadovas Antanas Žlibinas.

Metinį pranešimą perskaitė prezidentas Gintaras Nakutis. Šuo metu klube yra 179 nariai, 2023-aisiais klubas pasipildė dviem. Nuo 2023 m. pradžios klubas neteko 13 narių (išstojo – 6, mirė – 6, apie vieną narį nėra informacijos). Mirusieji klubo nariai pagerbti tylos minute. Iš 179 narių 15 yra moterys, 164 – vyrai. Vyriausiam nariui – 94-eri, jauniausiam – 42-eji.

Klubas savo veiklą organizuoja regionuose. Didžiausiame Vilniaus regione yra 90 narių, Kauno – 32, Klaipėdos – 18, Šiaulių – 16 Panevėžio – 16 ir Alytaus regione – 7 nariai.

G. Nakutis taip pat pristatė klubo finansinę veiklą, gautas pajamas ir sąnaudas, dėkojo suteikusiems klubui finansinę paramą.

2023 m. įvyko aštuoni Klubo tarybos posėdžiai, kuriuose buvo tvirtinamos ir tikslinamos Klubo pajamų ir sąnaudų sąmatos, svarstomi klausimai dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo, dėl tarybos darbo plano, 20 metų Klubo jubiliejaus paminėjimo ir kitais veiklos klausimais.

Anot prezidento, labai pasiteisino Vilniaus regiono narių priskyrimas kuratoriams (apie 20 kiekvienam kuratoriui), t. y., regiono narius kuravo D. Lukošius, J. Stolovickij, J. Grabys, A. Narutis ir A. Abramovičius. Kuratoriai tiesiogiai bendrauja su savo žmonėmis dėl įvairių renginių organizavimo, nario mokesčio sumokėjimo ir kitais klausimais.

Kaip ir kasmet, buvo siunčiami sveikinimo atvirukai sulaukusiems 50, 60, 70, o nuo 80 metų klubo nariai sveikinami kasmet.

Klubo prezidentas apžvelgė praėjusių metų renginius, organizuotus tiek klubo, tiek atskiruose regionuose.

G. Nakutis pristatė pagrindinius klubo veiklos tikslus 2024-iesiems: laikytis klubo tradicijų, surengti metinę sueigą, organizuoti išvykas regionų lygmeniu, siekti kuo aktyvesnio dalyvavimo juose, suaktyvinti veiklą Klaipėdos ir Alytau regionuose.

Susirinkusieji teigiamai įvertino klubo veiklą bei patvirtino finansinę atskaitomybę ir finansinę ataskaitą.

Finansų kontrolieriumi išrinktas Juozas Bernackas.

Klubo nariai diskutavo dėl nario mokesčio ir pritarė jo didinimui iki 20 eurų metams. Pageidaujantys savo nuožiūra gali mokėti daugiau.

Buvo balsuojama dėl klubo pavadinimo, balsuota už jo pakeitimą „Klubas „Automobilininkas“. Taip pat pritarta būsimiems nariams sumažinti darbo laiko transporto srityje trukmę iki 10 metų (buvo – 25 metai). Pritarta ir kitiems pasiūlytiems įstatų pakeitimams. Patvirtintas Tarybos darbo reglamentas.

Prezidentu dvejų metų kadencijai vienbalsiai išrinktas G. Nakutis. Į klubo tarybą išrinkti: Algimantas  Kondrusevičius, Antanas Vyčas, Arūnas Urbonas, Henrikas Mackėla, Jevgenij Stolovickij, Juozapas Grabys, Lina Jakubauskienė, Rimantas Markauskas.

Vėliau priimti susirinkimo nutarimai, pasveikinti gegužės mėnesį gimę klubo nariai. 70-mečio proga pasveikintas Juozapas Grabys.

Susirinkimas tradiciškai baigėsi neformaliu klubo narių bendravimu. Apžiūrėtas ir vienintelis Lietuvoje demonstruotas elektra varomas visureigis.

Lina Jakubauskienė

-------------------------------------------------------------------------------------- 

„Automobilininko“ tarybos nariai aptarė būsimo visuotinio susirinkimo darbotvarkę

Balandžio 22 dieną Veteranų klubo „Automoblininkas“ tarybos nariai rinkosi į eilinį posėdį. Kalbėta apie šią savaitę vyksiantį visuotinį klubo narių susirinkimą, aptarta jo darbotvarkė ir kiti aktualūs klausimai.  

 Klubo prezidentas Gintaras Nakutis pabrėžė, kad preliminariai visuotiniame susirinkime ketina dalyvauti 85 nariai. Taip pat prezidentas pristatė būsimus garbės svečius. Tarybos nariai aptarė įvairius būsimojo susirinkimo organizacinius klausimus.

Klubo prezidentas taip pat pristatė renginio scenarijų, pagrindinius klausimus, kuriuos ketinama įtraukti į darbotvarkę. Svarbiausi – klubo pavadinimo keitimas, naujos redakcijos įstatai ir jų tvirtinimas, nario mokesčio didinimas ir kiti klausimai.

Šiųmetis susirinkimas – rinkiminis, tad išrinktiems prezidentui, viceprezidentui ir tarybos nariams teks pasiskirstyti pareigomis. Kaip ir iki šiol, bus siūloma Vilniaus regiono klubo narius suskirstyti į grupeles, paskirti jiems kuratorius. Naujoji taryba turės parengti bei patvirtinti 2024 m. veiklos planą.

Prezidentas taip pat aptarė klubo veiklos ataskaitą, svarbiausius jos akcentus. Tarybos nariai kalbėjo apie tikslus, kurie keliami klubo veiklai ateinantiems metams, būsimus darbus ir pan.

G. Nakutis pristatė nutarimo projektus, kuriems turės pritarti visuotinis susirinkimas. Tarybos nariai aptarė būsimas prezidento bei tarybos narių kandidatūras, už kurias balsavimas vyks visuotiniame susirinkime.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

-----------------------------------------------------------------------------------

„Automobilininko“ taryba numatė visuotinio susirinkimo datą ir aptarė kitus klausimus

Kovo 21-ąją Veteranų klubo „Automobilininkas“ tarybos nariai rinkosi į posėdį, kur aptarė pasirengimo būsimam visuotiniam susirinkimui ir kitus klausimus. Virtualiai prie posėdžio prisijungė kai kurių regionų vadovai.

 

Klubo prezidentas Gintaras Nakutis pateikė bendrą informaciją dėl visuotinio susirinkimo, kuris vyks šių metų balandžio 26 dieną. Anot jo, asociacija „Linava“ jau pažadėjo skirti salę renginiui.

Tarybos nariai aptarė, kas ir kuriuo metu turi būti nuveikta iki visuotinio susirinkimo. Kvietimai kiekvienam klubo nariui turi būti išsiųsti iki kovo 26 d., o regionų nariai apie dalyvaujančiųjų skaičių prezidentui turėtų pranešti iki balandžio 22 dienos.

Prezidentas pristatė būsimo susirinkimo darbotvarkę, tarybos nariai apsvarstė kiekvieną jos punktą, kai kuriuos jų patikslino. Šiųmečiame susirinkime numatyti klubo prezidento ir tarybos rinkimai.

Tarybos nariai apsvarstė gautas pastabas dėl klubo įstatų, G. Nakutis pakomentavo, kokie pasiūlymai gauti iš regionų. Dar kartą kalbėta dėl klubo pavadinimo keitimo, siūlomas variantas – „Klubas „Automobilininkas“. Tarybos nariai pritarė pasiūlytam stažui dirbant transporto srityje – 15 metų – kurį privalo turėti klubo nariais norintys tapti žmonės. Šiems pasiūlymams turės pritarti visi klubo nariai visuotiniame susirinkime.

Diskutuota ir dėl nario mokesčio didinimo. Šiuo metu metinis mokestis – 10 eurų, nutarta teikti pasiūlymą, kad jis didėtų iki 20 eurų, jei tam bus pritarta visuotiniame susirinkime.

Tarybos nariai svarstė, iš kur būtų galima papildomų lėšų, kad klubas galėtų toliau sėkmingai egzistuoti, taip pat pateikė pasiūlymus, kaip būtų galima aktyvinti jo veiklą.

Lina Jakubauskienė

-----------------------------------------------------------------------------------------

„Automobilininko“ tarybos nariai aptarė klubo įstatų keitimo bei kitus klausimus

Vasario 26-ąją veteranų klubo „Automobilininkas“ taryba rinkosi į posėdį. Prie renginio prisijungė ir kiti aktyvūs klubo nariai.

 

Klubo prezidentas Gintaras Nakutis pristatė 2023-iųjų klubo finansinę atskaitomybę, pajamų bei išlaidų sąmatą. Tarybos nariai pritarė finansinei atskaitomybei, nutarta ją teikti tvirtinti visuotiniam susirinkimui. Visi finansiniai dokumentai bus išsiųsti kiekvienam „Automobilininko“ nariui.

Kitas klausimas – įstatų ir tarybos darbo reglamento keitimas. Visų pirma diskutuota klubo pavadinimo keitimo klausimu, pateikta keletas galimų naujojo pavadinimo variantų. Visuotiniam susirinkimui nutarta teikti pavadinimą „Klubas „Automobilininkas“ (buvo – Veteranų klubas „Automobilininkas“). Pasak G. Nakučio, tokiu būdu tikimasi pritraukti į klubą daugiau jaunesnio amžiaus žmonių, kuriuos baugina žodis „veteranų“ pavadinime.

Klubo nariai pritarė klubo įstatų ir Tarybos darbo reglamento pakeitimų projektui, jį taip pat nutarta išsiųsti visiems klubo nariams. Regionų vadovų prašoma apsvarstyti projektą su nariais ir pateikti pastabas tarybai iki kovo 18 dienos.

Numatyta ir visuotinio susirinkimo data – jį nuspręsta surengti šių metų balandžio 26 dieną.

Tarybos nariai taip pat nusprendė priminti klubo nariams apie galimybę skirti 1,2 proc. paramos nuo gaunamų pajamų, tarybos narys Rimantas Markauskas įpareigotas parengti paramos deklaravimo VMI formos pildymo etapus, kad užpildyti dokumentus būtų paprasčiau.

Lina Jakubauskienė

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Automobilininko nariai klausėsi paskaitos apie Baltijos šalių saugumą dabartinių grėsmių akivaizdoje

Veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai tęsia bendradarbiavimą su VILNIUS TECH TIF Absolventų ir bičiulių klubu, kuris sausio 19 d. organizavo susitikimą-diskusiją su buvusiu Lietuvos kariuomenės vadu generolu Jonu Vytautu Žuku tema: „Baltijos šalių saugumas dabartinių grėsmių akivaizdoje“.

 

Absolventų ir bičiulių klubo koordinatoriaus Giedriau Garbinčiaus kvietimu, šiame susitikime dalyvavo ir apie 15 mūsų klubo narių.

J.V. Žukas papasakojo apie savo gyvenimo kelią nuo sovietų kariuomenės eilinio iki nepriklausomos Lietuvos generolo leitenanto ir kariuomenės vado.

Pranešėjas pasidalino savo įžvalgomis apie padėtį Ukrainos frontuose, apie būtinybe remti šią užpultą šalį moderniausiais ginklais, taip pat – Lietuvos ir Baltijos šalių galimybes gintis agresijos atveju.

J.V. Žukas pažymėjo, kad svarbu bus nugalėti pirmojo mūšio jaudulį ir baimę, o dar svarbiau – turėti valios gintis, o ji, generolo nuomone, kariuomenėje ir visuomenėje yra.

„Automobilininkas’ informacija ir nuotraukos

----------------------------------------------------------------------------------

Klubo „Automobilininkas“ steigėjams – atminimo dovanos

Šiais metais veteranų klubas „Automobilininkas“ šventė 20 metų jubiliejų. Klubo steigimo data – 2003 m. kovo 21 d. 

 

Ta proga tarybos nariai nusprendė pagerbti ir įteikti atminimo dovanas vežėjams, kurie buvo prie klubo kūrimo ištakų

Trys iš jų jau iškeliavę Anapilin, atminimo dovanos parengtos trims – Antanui Mickui, Vytautui Milėnui ir Algimantui Baubliui.

Klubo prezidentas Gintaras Nakutis drauge su kitais tarybos nariais asmeniškai padėkojo „Automobilininko“ steigėjams bei visų narių vardu įteikė jiems sukurtus suvenyrus.

Lina Jakubauskienė

 Autorės ir tarybos narių nuotraukos

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-

„Automobilininko“ taryba aptarė besibaigiančius metus ir numatė darbų gaires ateinantiems

Tarybos nariai rinkosi 2023-iųjų gruodžio 18 dieną. „Automobilininko“ prezidentas Gintaras Nakutis pristatė numatomą 2024-ųjų biudžetą, pajamas, kurias numatoma gauti, taip pat planuojamas išlaidas. Tarybos nariai po diskusijų pajamų ir išlaidų sąmatą patvirtino.

Pagrindinės klubo pajamos – iš nario mokesčio, taip pat – juridinių bei fizinių asmenų parama. Tarybos nariai iš anksto susisiekė su nemokančiais nario mokesčio, domėjosi, dėl kokių priežasčių jis nesumokėtas. Tarybos nariai diskutavo, kokiais atvejais klubo nariai galėtų būti atleidžiami nuo nario mokesčio – tai gali būti padaryta kuratoriaus teikimu, atsižvelgus į sunkią žmogaus padėtį.

Tarybos nariai taip pat kalbėjosi dėl lengvatos klubo nariams už jų automobiliams atliekamą techninę apžiūrą – nutarta pasidomėti, ar ši lengvata „Automobilininko“ nariams vis dar gali būt taikoma.

Nuspręsta sausio mėnesį surengti dar vieną tarybos mokestį, kur būtų detaliau aptartas 2024-ųjų darbo planas.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

 ------------------------------------------------------------------

Daugelį transportininkų mokiusio profesoriaus parodoje – naujausi tapybos darbai

Lapkričio 8-ąją profesorius, technikos mokslų daktaras Jonas Butkevičius pakvietė į savo paveikslų parodą, surengtą Vilniuje, viešbutyje „Art City Inn”.

Pasak J. Butkevičiaus, piešti jis mėgo nuo vaikystės, vis dėlto baigęs vidurinę mokyklą studijuoti urbanistiką pasirinko tuomečiame Vilniaus inžineriniame statybos institute. Baigęs studijas, nuo 1973-iųjų iki 2011-ųjų dėstė pavadinimą pakeitusiame tame pačiame Vilniaus Gedimino technikos universitete.

„Tapyti mokiausi iš savo tėvo – tapytojo Prano Butkevičiaus ir savo dėdės – vieno žymiausių Lietuvos tapytojų, profesorius Vlado Karatajaus. Taip pat patirties sėmiausi daugelyje žymiausių pasaulio meno muziejų ir galerijų“, - sakė J. Butkevičius.

Susirinkusiems į parodos atidarymą tapytojas pasakojo apie pirmuosius savo bandymus tapyti. Pirmasis jo darbas buvo nedidelis, vos A4 lapo formato. Šiuo metu J. Butkevičius jau nutapė 262 paveikslus, kurie eksponuoti įvairiose parodų salėse, bibliotekose ir kitose vietose.

„Man tapyboje svarbiausia – spalvos, jų kontrastai ir sąskambiai. Tapau atviromis spalvomis, naudojų plačią jų paletę ir reljefinius pastozinius potėpius. Spalvų derinius priešpastatau gyvnimo kasdienybės rutinai, vyraujančiai įtampai pasaulyje. Juk spalvos turi ir magišką galią – tai ir žmogaus emocijos, mintys, net ir iš to išplaukiantys darbai. Ne veltui sakoma: „Žmogus gyvena spalvingą gyvenimą. Tad mano paveikslas turi skambėti“, - tokiais žodžiais profesorius tapytojas pristato parodoje eksponuotus darbus.

Anot autoriaus, geriausiai jis jaučiasi savo sodyboje Jonavos rajone, Šveicarijos kaime, todėl jo paveiksluose – daug gamtos: „Paveikslų tematika išplaukia iš kelionių įspūdžių, kultūrinių klodų, gamtos. Abstraktus tapybos būdas leidžia išreikšti vyksmą, būseną“.

J. Butkevičiaus kūrybos moto: „Gyvenimas – nuostabi pasaulio pažinimo kelionė“.

Lina Jakubauskienė

 -------------------------------------------------------------------------------------

Grupelė vilniečių klubo narių 2023 metų rugsėjo 26 d. vakare plaukė laivu Nerimi. Keliautojų daugumą sudarė vyresnio amžiaus nariai.

Renginys  buvo mokamas, todėl dalyvavo ir keli narių artimieji. Dalyviai, plaukdami dar tokiu saulėtu ir šiltu metų laiku bei besigrožėdami Vilniaus pakrantės vaizdais tarp Žirmūnų ir Geležinio Vilko tiltų, sutiko saulėlydį. Valandos renginys paliko malonų įspūdį.

Donatas Lukošius

------------------------------------------------------------------------------------------

Kaune „Automobilininko“ nariai paminėjo klubo įkūrimo 20-tąsias metines

Rugsėjo 8-ąją veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai rinkosi Kaune. Sueiga laikinojoje sostinėje dedikuota klubo 20-mečiui paminėti.

 

Šįkart nuspręsta neskirstyti regionams dalyvių kvotų – renginyje galėjo dalyvauti visi pageidaujantieji, tad į šventę susirinko gausus veteranų būrys iš visos Lietuvos.

Susitikimo vieta – prie Kauno sporto halės. Bendrovės „Kauno autobusai“ generalinis direktorius Mindaugas Grigelis pasirūpino, kad čia būtų atvarytas ir neseniai į Kauną bandomiesiems važiavimams atvykęs naujas vandenilinis autobusas „Caetano“. Klubo nariai turėjo progos jį apžiūrėti iš arti, pirmą kartą į Lietuvą atvykęs autobusas visiems padarė didelį įspūdį. Tiek M. Grigelis, tiek bendrovės inžinierius Eimantas Saulis papasakojo apie autobusą, jo technines savybes plačiau.

Po pristatymo „Automobilininko“ nariai patraukė apžiūrėti atnaujintos ir modernizuotos Kauno sporto halės. Legendinėje halėje svarbūs šaliai sporto renginiai jau nebevyksta – jie persikėlė į naująją Žalgirio areną, dabar čia daugiausia treniruojasi vaikai, jaunimas, vyksta įvairių sporto rūšių ir įvairaus rango varžybos.

Toliau klubo narių laukė dar viena įspūdinga vieta – Dariaus ir Girėno lengvosios atletikos ir futbolo stadionas. Šiuo metu tai – didžiausias ir moderniausias stadionas Lietuvoje. Senojo stadiono rekonstrukcija prasidėjo 2018-tųjų birželį, ji baigta 2022 m. rugpjūčio 19 d. Tų pačių metų spalio 16 d. sužaistos pirmosios po rekonstrukcijos futbolo rungtynės.

Po rekonstrukcijos stadione esančių vietų skaičius padidėjo nuo 9,5 tūkst. iki 15 tūkst., visos tribūnos uždengtos stogu. Stadione – moderni šildymo danga, jis atitinka aukščiausios 4-os UEFA kategorijos reikalavimus.

Bene didžiausią įspūdį daugeliui klubo narių paliko apsilankymas įmonėje ELINTA. Jos įkūrėjas ir savininkas Vytautas Jokužis papasakojo, kaip kūrėsi įmonė, kaip verslas plėtėsi, išsišakodamas į keletą skirtingų šakų.

Šiuo metu „Elinta“ gamina pramonės automatizavimo įrenginius, 3D vaizdų sistemas, elektromobilių sistemas, automatikos ir elektronikos komponentus, matavimo ir testavimo prietaisus ir kt. Klubo nariai teigė nežinoję, jog Lietuvoje veikia tokia pažangi įmonė, kuri sugeba ne tik konkuruoti su analogus kuriančiomis užsienio įmonėmis, bet ir kai kuriose srityse jas aplenkti.

Šventinių pietų klubo nariai rinkosi AB „Volfas Engelman“ konferencijų salėje. Nuotaikinga programa pasirūpino klubo narys Mindaugas Ivanauskas. Klubo prezidentas įteikė „Garbės veteranų“ regalijas Alytaus regiono atstovui Juozui Cicėnui, Šiaulių regiono – Aušrai Juozapavičienei, Kauno regiono – Jonui Maksimovui, Panevėžio regiono – Ramūnui Žukauskui.

Pažymėjimai įteikti ir dviem naujiems klubo nariams – Jurijui Zarankai ir Silvui Gedaminskui.

G. Nakutis taip pat padėkojo Kauno regiono vadovui Jonui Gaubšui už puikų renginio organizavimą, dėkojo klubo rėmėjams, kurių dėka pavyko surengti tokią įspūdingą šventę. Atminimo dovanėlės įteiktos ir giminingų kelininkų ir geležinkeliečių klubų atstovams.

Klubo nariai ilgokai nesiskirstė, pjaustė ir ragavo didžiulį „Automobilininko“ jubiliejui iškeptą tortą, dainavo senas ir visiems gerai žinomas dainas. Skirstėsi linkėdami vieni kitiems susitikti ir kitais metais.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

 -------------------------------------------------------------------------------------------

„Automobilininko“ tarybos nariai svarstė kandidatūras „Garbės veterano“ vardui suteikti

 

 

Rugsėjo 4 d. Veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai rinkosi į posėdį, kur svarstė aktualiausius klausimus, susijusius su artėjančia klubo sueiga bei 20-mečio paminėjimo švente Kaune.

 

„Automobilininko“ prezidentas Gintaras Nakutis pristatė regionų pateiktus kandidatus garbingam vardui gauti. Iš šešių kandidatų tarybos nariai atrinko keturis – tiek apdovanojimų šiais metais numatyta įteikti. Už jų kandidatūras balsavo visi tarybos nariai, vėliau už jas dar turės balsuoti regionų vadovai.

Tarybos nariai taip pat kalbėjo apie galimą svečių skaičių – šiais metais renginyje galės dalyvauti visi pageidaujantieji, planuojama, jog atvyks apie 90 žmonių.

Priminsime, kad renginys vyks jau šį penktadienį, rugsėjo 8 d. Kaune.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Rugpjūčio 25 d. Veteranų klubo „Automobilininkas“ Šiaulių skyriaus veteranai pabuvojo Plateliuose.

 

Rugpjūčio 25 d. vykome į ekskursiją po Platelių miestelį, kuris šiais metais yra mažoji kultūros sostinė. Ekskuriją pradėjome prie Platelių apžvalgos aikštelės, iš kurios visu grožiu atsiveria salomis, pusiasaliais garsus Platelių ežeras bei tamsiais Plokštinės miškais pasipuošusios erdvės.

 

2017 m.,  įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Unigreen“, apžvalgos aikštelė buvo tvarkoma.  Projekto lėšomis ji buvo iš esmės atnaujinta ir pritaikyta žmonėms, turintiems judėjimo ir regėjimo negalią. Dabar aikštelėje yra įrengti suolai, dviračių stovai, pandusas, pastatyti aštuoni informacijos stendai, pasakojantys Platelių ežero ir jame esančių salų legendas. Taip pat pastatytas taktilinis stendas su Brailio raštu. Jis yra vienintelis toks visame Žemaitijos nacionaliniame parke. Šis stendas pritaikytas žmonėms, turintiems regėjimo negalią, ir padedantis jį liečiančiajam susidaryti bendrą ežero vaizdą.

  Aplankėme Platelių Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčią, kuri yra viena seniausių Lietuvoje, medinė, tašytų rąstų, statyta 1744 m. Šalia – XIX a. medinė varpinė. Čia yra išlikę daug senųjų paveikslų, liturginių rūbų ir reikmenų. Bažnyčios šventoriuje palaidota viena iš paskutinių Platelių dvaro savininkų Marie Choiseul-Gouffier ir jos brolis Gabriel Choiseul-Gouffier.

 Psivaikščiojome po Platelių dvaro parką. Nors parkas ir nedidelis, bet savo reljefu ir augmenija atspindi Platelių apylinkių kalvotą ir turtingą želdynais kraštovaizdį. Čia auga įspūdingi, gamtos paminklais paskelbti medžiai: storiausias Lietuvoje uosis, vadinamas Raganos uosiu ir Platelių liepa.

Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos Platelių lankytojų centre susipažinome su ekspozicija  „Žemaitijos žemės slėpiniai“.

 

Restorane Le Le terasa papietavome ir aptarėme vykimo į Kauno sueigą detales.

 

Aušra Juozapavičienė

Autorės nuotrauka

----------------------------------------------------------------------------------------

Rugpjūčio 21 d. veteranų klubo „Automobilininkas“ tarybos nariai rinkosi į posėdį, kur aptarė svarbiausius pastarojo meto klausimus.

Aktualiausias – klubo sueiga, kuri vyks rugsėjo 8 d. Kaune. Ta pačia proga bus paminėtas ir klubo įkūrimo 20-metis. Tarybos nariai patikslino renginio darbotvarkę, aptarė scenarijų, taip pat patikslino išlaidų sąmatą.

Planuojama, jog iš viso renginyje dalyvaus apie 80 žmonių – tai yra, visi pageidaujantys.

Tarybos nariai taip pat svarstė, kam šiais metais suteikti Veterano garbės vardą, nuspręsta, kad kandidatus turėtų atrinkti regioninių skyrių vadovai.

Tapti klubo nariais panoro ilgamečiai transporto darbuotojai Silvas Gedaminskas bei Jurijus Zaranka, jų kandidatūroms buvo pritarta. Keletas klubo narių dėl įvairių priežasčių panoro būti išbraukti iš klubo narių.

Tarybos nariai taip pat aptarė aplinkybes, dėl kurių klubo nariai galėtų būti laikinai atleidžiami nuo nario mokesčio.

Sueigos Kaune programa bus paskelbta klubo interneto svetainėje artimiausiomis dienomis.

Lina Jakubauskienė

 -----------------------------------------------------------------------------------

2023-07-24

„Automobilininko“ tarybos nariai aptarė klubo 20-mečio paminėjimo scenarijų ir kitus klausimus

 

Liepos 24-ąją veteranų klubo „Automobilininkas“ tarybos nariai rinkosi į posėdį, kur apsvarstė aktualiausius pastarojo meto klausimus.

 

Klubo prezidentas Gintaras Nakutis priminė, jog pastaruoju metu „Automobilininkas“ sulaukė paramos iš klubo nario, bendrovės „Transvelas“ vadovo Algimanto Kondrusevičiaus, taip pat iš įmonės „Transekspedicija“ vadovo Vidmanto Pelėdos bei vieno privataus asmens, kuris nenorėjo nurodyti savo pavardės. G. Nakutis paragino ir kitus klubo narius ieškoti paramos „Automobilininkui“ – ją galėtų skirti tiek pavieniai asmenys, tiek ir įmonės.

Klubo narys Mindaugas Ivanauskas pristatė preliminarų būsimos sueigos bei klubo 20-mečio paminėjimo Kaune scenarijų, kurį rengia drauge su Kauno regionu ir jo vadovu Jonu Gaubšu. Kauniečiai šiais metais organizuoja kasmetinę sueigą bei mielai sutiko tuo pačiu paminėti ir klubo 20-metį. Numatyta, jog renginys vyks rugsėjo 8 dieną.

Per anksčiau vykusį tarybos posėdį buvo nutarta paskirti kuratorius, kurie dirbtų su Vilniuje gyvenančiais „Automobilininko“ nariais. Šįkart aptarti kuratorių darbo rezultatai, kalbėta apie tai, ką jie dar galėtų nuveikti ateityje.

Numatyta ir kita tarybos posėdžio data – jis vyks rugpjūčio 21 d., tarybos nariai aptars galutinį sueigos Kaune scenarijų bei kitus aktualius klausimus.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

----------------------------------------------------------------------------------------

 2023-07-20

Klubo „Automobilininkas“ nariai lankėsi Auto muziejuje

Liepos 20-ąją Veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai pakviesti apsilankyti neseniai sostinėje duris atvėrusiame Auto muziejuje.

 

Muziejus Vilniaus taksi parke atidarytas šių metų gegužės 18-ąją. Muziejus – privatus, jame galima susipažinti su išskirtinėmis transporto priemonėmis, gamintomis nuo 19 a. iki mūsų dienų.

Ekspozicijos pradžioje – karietos ir įspūdingai restauruoti 19-ojo amžiaus dviračiai, toliau – gausi muziejaus įkūrėjų surinkta skirtingų šalių bei gamintojų senovinių automobilių kolekcija. Tarp įdomesnių eksponatų – ir Lietuvos prezidentus vežiojęs šarvuotas „Audi“, taip pat – pirmieji lietuviški lenktyniniai bolidai, garsiausių Lietuvos lenktynininkų automobiliai.

Muziejuje gana gausi senovinės karinės technikos ekspozicija, čia galima apžiūrėti ir gaisrinės automobilį, ir skirtingų laikotarpių taksi, policijos automobilį, senovinį traktorių. Taip pat pristatyti skirtingų laikotarpių ir gamintojų motociklai.

Iš viso muziejuje – daugiau kaip šimtas unikalių eksponatų, atkeliavusių iš privačių kolekcijų visame pasaulyje, kiekvienas jų – su savo pagaminimo, restauravimo bei atsiradimo Lietuvoje istorija. Surinkta ir gausi senovinių numerių kolekcija. Ekspozicija papildyta senosiomis nuotraukomis, menančiomis vieną ar kitą istorinį laikotarpį.

Unikalią atmosferą sukurti padeda ir aplinka – Auto muziejus įsikūrė senajame Vilniaus taksi parke, pastatytame dar 1974-aisiais. (Plačiau apie unikalų Vilniaus taksi parko pastatą galima pasiskaityti čia). Vieta patogi ir tuo, kad netoli muziejaus – tiek autobusų, tiek geležinkelių stotys, taip pat – Vilniaus oro uostas, todėl aplankyti jį galima skirtingu transportu atvykus iš įvairių šalių ar miestų.

Lina Jakubauskienė

Gintaro Nakučio nuotrauka

 

---------------------------------------------------------------------------------------

2023-06-19

„Automobilininko“ nariai lankėsi „Vilnius Tech“

Naujai išrinktas veteranų klubo „Automobilininkas“ prezidentas bei klubo taryba deda visas pastangas, kad narių veikla taptų įvairesnė, įdomesnė.

 

Per gegužės 26 d. vykusį visuotinį narių susirinkimą „Vilnius Tech“ absolventų automobilistų klubo prezidentas, Transporto inžinerijos fakulteto prodekanas Giedrius Garbinčius pasiūlė „Automobilininko“ nariams bendradarbiavimo galimybes, taip pat pristatė buvusių aukštosios mokyklos absolventų klubo veiklą.

Didžioji dalis veteranų klubo narių – „Vilnius Tech“ (buvęs Vilniaus inžinerinis statybos institutas – VISI, Vilniaus Gedimino technikos universitetas – VGTU) absolventai, tačiau dalyvauti klubo veikloje gali ir bičiuliai, kurie nebūtinai studijavę šiame universitete.

Birželio 16-ąją „Automobilininko“ nariai sulaukė kvietimo dalyvauti renginyje, apžiūrėti naujas patalpas, į kurias neseniai įsikėlė „Vilnius Tech“ Transporto inžinerijos fakultetas.

Maždaug 15 klubo narių susidomėjo kvietimu. Atvykusieji apžiūrėjo laboratorijas, patalpas, kur studentai konstruoja automobilius, suvirinimo laboratoriją ir pan. Šiuo metu vyksta perkraustymo etapas, vežami baldai, įranga, tęsia veiklą laboratorijos, kurių įkūrimą finansuoja skirtingos kompanijos. Jų vardu laboratorijos ir bus pavadintos. Lygiagrečiai vyksta paskaitos, baigiamųjų egzaminų sesija ir t. t. Apsilankymas visiems klubo nariams paliko didelį įspūdį.

Lina Jakubauskienė

Giedriaus Garbinčiaus nuotrauka

____________________________________________________________

2023-06-13

Rinkosi „Automobilininko“ tarybos nariai

Gegužės 26 d. vykusiame visuotiniame veteranų klubo „Automobilininkas“ susirinkime išrinktas naujas prezidentas ir nauja klubo taryba. Birželio 12 d. tarybos nariai rinkosi į pasitarimą, kur aptarė šiems metams numatomus darbus.

 

Klubo prezidentas Gintaras Nakutis kalbėjo apie tai, kad tarybos nariams reikėtų pasiskirstyti pareigas, kurias atliks iki kito, rinkiminio, visuotinio „Automobilininko“ susirinkimo.

Viceprezidento pareigas sutiko eiti Juozapas Grabys, sekretoriumi bei atsakingu už finansinę veiklą paskirtas Rimantas Markauskas, už nario mokesčio rinkimą – Antanas Vyčas, už narių apskaitą – Algis Narutis, už klubo interneto svetainės priežiūrą bei tvarkymą – Lina Jakubauskienė ir Algis Narutis.

Tarybos nariai tarėsi, kaip suaktyvinti klubo veiklą – tiek regionuose, tiek sostinėje. Labai svarbu atlikti ir klubo narių „inventorizaciją“. Dabar klube yra ir tokių narių, kurie jau keletą metų nemoka nario mokesčio, kai kurie nariai nėra pateikę jokių kontaktinių duomenų, todėl su jais susisiekti nėra galimybės. Nutarta išsiaiškinti situacija ir spręsti klausimą dėl jų narystės.

Už klubo veiklą regionuose atsakingi išrinkti regionų vadovai, Vilniaus regione, kur narių daugiausia, bus paskirti kuratoriai, kurie bus atsakingi už pasirinktų grupelių veiklą.

Tarybos nariai tarėsi, kaip suaktyvinti kultūrinę klubo veiklą. J. Grabys priminė apie „Vilnius Tech“ absolventų klubo kvietimą penktadienį dalyvauti renginyje. „Vilnius Tech“ Transporto inžinerijos fakultetas persikėlė į naujus rūmus Plytinės g. 25, o penktadienį, birželio 16 d. 17 val. šio fakulteto absolventų ir bičiulių klubas ketina su jais supažindinti savo narius.

Aptartas klubo veiklos planas, taip pat tartasi dėl galimybės paminėti klubo 20-metį per būsimąją sueigą Kauno regione.

 

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

______________________________

2023-05-29

„Automobilininko“ visuotiniame susirinkime išrinktas naujas klubo prezidentas

Gegužės 26-ąją veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai į visuotinį susirinkimą rinkosi Vilniuje. Atsistatydinus ilgamečiam prezidentui Rimantui Bubneliui, išrinktas naujas prezidentas. Laikotarpiui iki kitų metų rinkiminio susirinkimo juo tapo Gintaras Nakutis.

 Susirinkusius pasveikino asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas. Jis priminė apie situaciją transporto versle, kalbėjo apie iššūkius, su kuriais pastaruoju metu susiduria krovinių bei keleivių vežėjai.

Klubo narius taip pat sveikino „Vilnius Tech“ absolventų automobilistų klubo prezidentas, Transporto inžinerijos fakulteto prodekanas Giedrius Garbinčius. Jis pasiūlė „Automobilininko“ nariams bendradarbiavimo galimybes, pristatė buvusių aukštosios mokyklos absolventų klubo veiklą. „Siūlau draugystę ir bendrystę“, – kalbėjo G. Garbinčius.

Klubo nario pažymėjimas įteiktas Algimantui Akstinui. Vesti renginį patikėta klubo nariui Vytautui Milėnui. Susirinkimo sekretoriumi išrinktas G. Nakutis, balsų skaičiavimo komisijos pirmininku – Juozapas Grabys.

R. Bubnelis pristatė ataskaitinį pranešimą. Šiuo metu klube yra 189 nariai, Alytaus regione – 7, Kauno – 32, Klaipėdos – 16, Panevėžio – 18, Šiaulių – 15, Vilniuje – 101. Šeši nariai yra vyresni nei 90 metų, 20 – vyresni nei 85-erių. Klube yra 16 moterų. „Per pastaruosius metus klubas patyrė tris netektis. Siūlau jų atminimą pagerbti tylos minute“, – sakė R. Bubnelis.

Jis taip pat priminė klubo tarybos sudėtį, pagrindinius 2022-ųjų darbus. Gegužės mėnesį vyko ataskaitinis rinkiminis susirinkimas, rudenį Vilniuje surengta tradicinė klubo narių sueiga. Šiųmetė sueiga planuojama Kaune. Tęstos ir senosios tradicijos jubiliejų proga sveikinti klubo narius, pagerbti mirusieji.

Prezidentas taip pat pristatė finansinę ataskaitą, kiek ir kam pinigų išleista per pastaruosius metus, iš kokių šaltinių ir kiek lėšų gauta. „Klubo ateities tikslai – išsaugoti struktūrą, tęsti tradicijas, tenkinti klubo narių lūkesčius, išsaugoti klubo mokumą“, – sakė R. Bubnelis. Jis taip pat pateikė savo atsistatydinimo priežastis ir linkėjo klubui gyvuoti ateityje.

Susirinkimo nariai klubo veiklą įvertino teigiamai.

Klubo finansinės veiklos ataskaitą tikrinęs Juozas Bernackas pateikė tikrinimo rezultatus. Jo teigimu, finansai buvo tvarkomi idealiai, viskas sudėliota cento tikslumu. Pristatytas ir finansinės veiklos planas 2023-iesiems. Pasak G. Nakučio, jis turėtų būti peržiūrėtas, kad atsirastų balansas tarp pajamų bei išlaidų, antraip neliks lėšų klubui gyvuoti. Tam reikėtų ieškoti rėmėjų paramos, taip pat G. Nakutis ragino visus skirti klubui 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

Finansinės veiklos atskaitomybę susirinkimo nariai patvirtino be pastabų.

G. Nakutis priminė, jog, R. Bubneliui pristačius atsistatydinimo pareiškimą, klubo taryba nuo gegužės 27 d. eiti prezidento pareigas pagal klubo įstatus patikėjo jam: „Vis dėlto tam, kad būtų išvengta nereikalingų formalumų, teisinių kazusų, siūlau prezidentą išrinkti metams. Be to, iš klubo tarybos atsistatydino Eugenijus Ruškus, man tapus prezidentu, atsirastų dar viena laisva vieta taryboje, todėl siūlau balsuoti už naujas kandidatūras“.

Pasak G. Nakučio, svarbiausia klubo paskirtis – galimybė susitikti buvusiems kolegoms, draugams. „Veteranų karta, įkūrusi klubą, pamažu iškeliauja ar nebeturi sveikatos aktyviai dirbti. Dabartinė 60-70-mečių karta turėtų pasitikrinti, ar dar turi noro, iniciatyvos susitikti, bendrauti. Jei jos nėra, klubo veiklą tęsti beprasmiška. Aš pats sutikau kandidatuoti į prezidentus tik todėl, kad norinčių prisiimti atsakomybę neatsirado. Man bus sunku suderinti dabartines pareigas su naujomis, bet pabandyti verta“, – kalbėjo G. Nakutis.

Jis siūlė galimus sprendimus, kaip suaktyvinti klubo veiklą – tam reikėtų ne tik prezidento ar tarybos, bet ir visų narių iniciatyvos. „Jei po metų nebus norinčių vadovauti klubui, nebus iniciatyvos, nebus ir veiklos. Galbūt vertėtų peržiūrėti klubo įstatus, kad tapti „Automobilininko nariu būtų paprasčiau. Įsiliejus naujiems nariams, galbūt klubo veikos kokybė pagerės“, – pabrėžė G. Nakutis.

Į tarybos narius G. Nakutis pasiūlė Rimantą Markauską bei dabartinį prezidentą R. Bubnelį. Susirinkimo dalyviai vieningai balsavo tiek už G. Nakučio, tiek už pasiūlytųjų tarybos narių kandidatūras. Už susirinkimo nutarimo priėmimą taip pat balsuota be pastabų ar pataisymų.

Susirinkimo dalyviai taip pat aptarė, kaip galima paminėti šiemet švenčiamą „Automobilininko“ 20-mečio jubiliejų, bendravo neformalioje aplinkoje.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

______________________________

2023-05-09

„Automobilininko“ taryba aptarė galimus klubo ateities scenarijus

Gegužės 8-ąją susirinkusi veteranų klubo „Automobilininkas“ taryba sprendė aktualiausius pastarojo meto reikalus, taip pat aptarė, koks klubas turėtų ar galėtų būti ateityje. Prie tarybos narių šįkart prisijungė ir Šiaulių regiono atstovas Vilius Laužikas.

 

Susirinkime nedalyvavęs dabartinis klubo prezidentas Rimantas Bubnelis atsiuntė finansinius klubo dokumentus, taip pat pateikė prašymą dėl atsistatydinimo iš prezidento pareigų.

Tarybos nariai patvirtino klubo 2022 m. finansinio plano vykdymą, taip pat – finansinio plano projektą 2023-iesiems. Pasak klubo narių, planą bus galima tikslinti atsižvelgus į realią situaciją.

Klubo „Automobilininkas“ tarybos sekretorius Gintaras Nakutis sakė, jog dabartinis prezidentas pateikė prašymą atsistatydinti nuo gegužės 26 d. vyksiančio visuotinio susirinkimo dienos. Ankstesnis klubo prezidentas Donatas Lukošius priminė, jog rinkiminis „Automobilininko“ susirinkimas turėtų vykti kitąmet, todėl, remiantis klubo nuostatais, metams eiti prezidento pareigas gali būti pavesta kuriam nors Tarybos nariui. Susirinkimo dalyviai svarstė galimas kandidatūras, kam būtų galima patikėti eiti šias pareigas.

Klubo viceprezidentas Jevgenij Stolovickij apgailestavo, kad klubo veikla nėra aktyvi, dalis narių juo nusivylę. Tarybos nariai diskutavo, kaip būtų galima suaktyvinti klubo veiklą. „Pirmiausia turėtume apsispręsti – ar klubas mums reikalingas? Ar turime tikslų, dėl kurių turėtume tęsti veiklą? Jei ne, klubą, sutvarkius visus finansinius dokumentus, derėtų tiesiog uždaryti“, – siūlė G. Nakutis.

Jam pritarė ir kiti tarybos nariai. V. Laužikas kalbėjo apie tai, kad į klubą sunku pritraukti jaunų žmonių, jiems jo veikla neatrodo įdomi. Daugumos tarybos narių manymu, jei per metus „Automobilininko“ veiklos suaktyvinti nepavyktų, derėtų veiklos toliau netęsti.

Tarybos narys Algis Narutis siūlė glaudžiau bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, dalyvauti bendrose veiklose. Be to, tarybos narių manymu, derėtų keisti ir „Automobilininko“ įstatus, kad jo nariu būtų galima tapti paprasčiau.

Susirinkusieji svarstė ir kitus galimus klubo veiklos suaktyvinimo būdus, taip pat aptarė būsimo visuotinio susirinkimo organizavimo tvarką, pasiskirstė pareigomis, kas už ką bus atsakingas.

Kitas tarybos susirinkimas numatomas po visuotinio klubo „Automobilininkas“ narių susirinkimo.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauko

________________________________

2022.10.14

Spalio 14-ąją buvusiam veteranų klubo „Automobilininkas“ prezidentui Donatui Lukošiui sukako 80 metų. Ta proga jį pasveikino klubo tarybos nariai.

 

D. Lukošius gimė 1942 m. spalio 14 d. Ukmergės rajono Veprių miestelyje. 1969 m. baigė Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultetą ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.

Darbinę veiklą pradėjo Vilniaus ATK-5, kur dirbo budinčiu mechaniku, vėliau – vyresniuoju mechaniku ir kolonos viršininku. 1978 m. paskirtas Tarpmiestinio autotransporto valdybos Vilniaus miesto pervežimo skyriaus viršininku. Nuo 1979 m. iki 1988 m. dirbo valdybos viršininko pavaduotoju. 1988 m. valdyba reorganizuota į Respublikinio automobilių transporto gamyklinio susivienijimo tarpmiestinių vežimų skyrių, o 1990 m.  – į valstybinę įmonę „Lietuvos autotransportas“, kuris vėliau tapo „Vilniaus autotransportas“. Šioje įmonėje D. Lukošius dirbo pavaduotoju, direktoriumi gamybai ir vežimams, o paskutiniais metais – vadybininku.

D. Lukošius apdovanotas Automobilių transporto ir plentų ministerijos, Respublikinio profsąjungos komiteto bei Lietuvos mokslinių-techninių draugijų garbės raštais.

D. Lukošius – aktyvus klubo „Automobilininkas“ narys, keletą metų ėjęs klubo prezidento pareigas. Klubo tarybos nariai linkėjo Donatui ir toliau aktyviai darbuotis „Automobilininko“ labui, sveikatos bei ilgų gyvenimo metų.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

http://ebus.lt/buvusiam-klubo-automobilininkas-prezidentui-80/

__________________________________________________________

Metinė sueiga Vilniuje 2022.09.30

Rugsėjo 30 d. veteranų klubo „Automobilininkas“ rinkosi į sueigą Vilniuje. Aplankyta įmonė „Altas komercinis transportas“, susipažinta su Sudervės bažnyčia ir jos istorija, apžiūrėtas „Vilnojos“ akmenų skulptūrų parkas.

 

Pirmiausia klubo nariai apsilankė įmonėje „Altas komercinis transportas“. Generalinis direktorius Edvardas Radzevičius supažindino su įmonės istorija, plėtra, įgyvendinamais projektais.

Šiuo metu „Altas komercinis transportas“ yra tarp pirmaujančių mini ir midi autobusų gamintojų Europoje. Įmonė daug dėmesio skiria ekologijai, pristatė savo kurtus elektrinius autobusus, kurie jau važinėja ir Lietuvoje – Druskininkuose, Vilniuje. Elektriniai „Altas Auto“ gaminami ant „Mercedes Benz Sprinter“ bazės, šiuo metu gamintojai siūlo du elektrinius modelius, sukurtus bendradarbiaujant su kita Lietuvos įmone – „Elinta Motors“.

E. Radzevičius supažindino svečius su kita įmonės produkcija. Šiuo metu „Altas komercinis transportas“ gamina šešis mini autobusų modelius, kiekvienas iš jų turi dešimtis įvairių modifikacijų, kad patenkintų išrankiausių klientų poreikius.

Didelė įmonės produkcijos dalis iškeliauja į užsienį, Skandinavijos šalis, Izraelį ir kt. Pasak E. Radzevičiaus, pasaulinėje rinkoje Lietuvos gamintojai konkuruoja ne kaina, siūlo sprendimus, kurių negali pasiūlyti konkurentai kitose šalyse.

„Automobilininko“ nariai turėjo progos apžiūrėti gamyklos patalpas, susipažinti su mini ir midi autobusų perdarymo bei gamybos procesu.

Padėkoję „Altas komercinis transportas“ vadovams bei darbuotojams už išsamų pristatymą, klubo nariai nuvyko į Sudervės Švč. Trejybės bažnyčią, kuri yra viena iš nedaugelio bažnyčių Lietuvoje, turinti apvalią formą. Bažnyčia pastatyta pagal garsiojo Lietuvos architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus projektą, kurį jis parengė prieš pat savo mirtį. Statybos darbus prižiūrėjo domininkonas Laurynas Bortkovičius.

Šiais metais bažnyčia švenčia 200-ąsias metines, ji buvo atidaryta 1822-aisiais.

Iš Sudervės bažnyčios „Automobilininko“ nariai patraukė į netoliese esantį „Vilnojos“ akmenų skulptūrų parką, kur apžiūrėjo gamtoje esančias įspūdingas skulptūras. Sueiga baigėsi pabendravimu „Sudervės svetainėje“. Jau tradiciškai klubo nariai sugiedojo „Automobilininko“ himną, prisiminė svarbiausius klubo įkūrimo momentus, reikšmingiausius įvykius, nudirbtus darbus. Klubo prezidentas Rimantas Bubnelis priminė, jog kitais metais „Automobilininkas“ švęs klubo įkūrimo 20-metį, tai bus svarbus įvykis visiems klubo nariams.

Veteranai išsiskirstė kupini gerų įspūdžių, atsisveikinę vieni su kitais iki naujų susitikimų.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

 

______________________________________________________________________________

Klubo narių visuotinis susirinkimas 2022.05.20

VETERANŲ KLUBO „AUTOMOBILININKAS“ VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS

 

2022.05.20

VILNIUS

 

 

       2022 m. Veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai, susipažinę su tarybos patvirtintais 2021 m. veiklos ataskaitos dokumentais ir prezidento metiniu pranešimu bei 2022 m. klubo finansiniu planu, įvertinus klubo narių pasisakymus ir pasiūlymus nutarė:

 

  1. Patvirtinti 2021 m. klubo veiklos metinę ataskaitą.
  2. Patvirtinti klubo 2021 m. finansinę atskaitomybę ir 2022 m. finansinį planą.
  3. Patvirtinti klubo prezidento pareigoms dviejų metų kadencijai Rimantą Bubnelį.
  4. Patvirtinti pakeistą ir susirinkime klubo tarybą.
  5. Patvirtinti klubo finansų revizoriumi Juozą Bernacką.
  6. Įpareigoti klubo tarybą tęsti klubo tradicijas: klubo narių sveikinimą jubiliejaus proga, atminimo dovanų nusipelniusiems klubo nariams įteikimą, užsakyti gedulingas mišias už mirusius ir esančius klube veteranus.
  7. Įpareigoti klubo tarybą kviesti regionų vadovus į tarybos posėdžius.
  8. Ieškoti rėmėjų klubo veiklos išlaidoms padengti.
  9. Tradicinę 2022 m. klubo narių metinę sueigą planuoti surengti rugsėjo mėn. pirmoje pusėje, Vilniuje.

 

Visuotinio klubo narių susirinkimo sekretorius                    Gintaras Nakutis

 

„Automobilininko“ metiniame susirinkime – karštos diskusijos dėl veiklos bei rinkimai

 
2022 M. gegužės 20  
Perspausdinta iš straipsnio www.ebus.lt skilties "Veteranų kampelis"
http://ebus.lt/automobilininko-metiniame-susirinkime-karstos-diskusijos-del-veiklos-bei-rinkimai/ 

Gegužės 20-ąją į pakartotinį metinį susirinkimą rinkosi Veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai. Išklausyta klubo prezidento veiklos bei finansinė ataskaita, veteranai tarėsi, kaip suaktyvinti klubo veiklą bei rinko prezidentą ir tarybos narius.

 

Susirinkusius veteranus pasveikino asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas, dėkojo už indėlį į transporto sektoriaus plėtrą, trumpai pristatė dabartinę situaciją versle. „Automobilininko“ prezidentas Rimantas Bubnelis įteikė „Garbės veterano“ regalijas aktyviam nariui Juozui Bernackui. Antanas Vyčas pasveikintas 70-ojo jubiliejaus proga. Išrinktas susirinkimo pirmininkas – Vytautas Milėnas, sekretorius – Gintaras Nakutis, taip pat – balsų skaičiavimo komisijos nariai.

Pristatydamas ataskaitą R. Bubnelis priminė, jog šiais metais klubui sukako 19 metų, kitais metais laukia garbingas 20-ties metų jubiliejus. Šiuo metu „Automobilininkas“ šiuo metu vienija 193 narius, iš kurių vyriausias jau eina 92-uosius metus, o jauniausias – gimęs 1982-aisiais. Vidutinis klubo narių amžius viršija 71-erius metus, 15 „Automobilininko“ narių – moterys.

„Pastaraisiais metais patyrėme nemažai netekčių. 2021-aisiais mirė 9 klubo nariai, šiais metais – jau trys“, – priminė R. Bubnelis.

Prezidentas kalbėjo apie klubo tarybos nuveiktus darbus, kuriuos gerokai pristabdė pasaulį užklupusi koronaviruso pandemija bei šalyje paskelbtas karantinas. Dėl to neįvyko du „Automobilininko“ metiniai susirinkimai, taip pat – tradicinis klubo narių susitikimas, kuris pernai turėjo būti organizuotas sostinėje. „Tęsėme tradicijas sveikinti veteranus jubiliejų proga, mišiomis pagerbėme mirusius ir esamus klubo narius. Veikla nebuvo aktyvi dėl būtinybės izoliuotis, baimės užsikrėsti koronavirusu“, – sakė R. Bubnelis.

Jis taip pat pristatė finansinę klubo veiklos ataskaitą, buvusias bei numatomas išlaidas.

Klubo nariai Edmontas Voilochovičius, Donatas Lukošius priekaištavo prezidentui bei tarybai dėl vangaus darbo, kvietė suaktyvinti klubo veiklą. Juozapas Grabys siūlė įtraukti į tarybą daugiau jaunimo, kuris turėtų naujų idėjų, kvietė būti aktyvesniais ir kitus klubo narius. Jevgenijus Stolovickis siūlė nepamiršti, kokios griežtos buvo karantino sąlygos, kalbėjo apie tai, kad tarybos nariai, susirinkę į pasitarimus, visada stengėsi įvertinti galimas rizikas dėl bendrų renginių. Jis taip pat ragino visus narius teikti pasiūlymus dėl aktyvesnės klubo veiklos, kad būtų galima nuveikti daugiau reikšmingų darbų. Algis Narutis taip pat siūlė pamiršti praeitį bei daugiau galvoti apie klubo ateitį.

V. Milėnas perskaitė nutarimo projektą, klubo nariai patvirtino prezidento veiklos ir finansinę ataskaitas, pritarė ir nutarimo projektui.

Kandidatais į klubo „Automobilininkas“ prezidentus susirinkimo dalyviai pasiūlė tris narius: E. Volochovičių, J. Grabį bei R. Bubnelį. Du pirmieji savo kandidatūras atsiėmė, R. Bubnelis neprieštaravo būti renkamas prezidentu. Dauguma susirinkimo dalyvių balsavo už jo kandidatūrą.

R. Bubnelis pasiūlė aštuonis kandidatus į klubo tarybą. Vienas iš ilgamečių tarybos narių – Mindaugas Ivanauskas – dėl šeimyninių priežasčių savo kandidatūrą atsiėmė, vietoj jo prezidentas pasiūlė Aroną Abramovičių, taip pat – ankstesnius tarybos narius: Eugenijų Ruškų, Juozą Bernacką, Jevgenijų Stolovickį, Gintarą Nakutį, Juozapą Grabį, Antaną Vyčą bei Liną Jakubauskienę. Susirinkimo dalyviai taip pat siūlė Algio Naručio, Jono Gaubšo kandidatūras. J.Bernackas, J. Gaubšas savo kandidatūras atsiėmė, tad tarybos nariais dauguma balsų išrinkti E. Ruškus, G. Nakutis, A. Narutis, J. Grabys, A. Vyčas, J. Stolovickis, A. Abramovičius bei L. Jakubauskienė. Susirinkimo dalyviai taip pat pritarė iniciatyvai į tarybos susirinkimus kviesti regionų vadovus. Susirinkimo dalyviai siūlė išrinkti klubo revizijos komisiją bei revizorių. Revizoriumi išrinktas J. Bernackas.

Po oficialiosios dalies klubo nariai tradiciškai sugiedojo „Automobilininko“ himną, rinkosi bendrai nuotraukai lauke, taip pat turėjo progos pabendrauti prie vaišių stalo.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos 

 

__________________________________________________________________

Kasmetinė veteranų sueiga – Šiauliuose – 2019-08-30

Rugpjūčio 30-ąją veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai rinkosi į jau gražia tradicija tapusią metinę sueigą Šiauliuose. 

Susitikimo vieta – bendrovėje „Busturas“. Vėliau visi kartu autobusu patraukė į Šiaulių „Girtekos“ įmonę. Čia veteranai išgirdo, kaip veikia viena didžiausių krovinių gabenimo įmonių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, apžiūrėjo vairuotojų rengimo klases, remonto dirbtuves.

Iš „Girtekos“ visi patraukė į Naisius, kur, lydimi gidės, apžiūrėjo miestelio įžymybes.

Prieš dešimtį metų į Šiaulius susirinkę „Automobilininko“ nariai Kryžių kalne pastatė savo kryžių. Šįkart veteranai susirinko jo aplankyti. Apžiūrėję Kryžių kalną, tylos minute pagerbę Anapilin išėjusius klubo narius, iškeliavo į Kurtuvėnus, kur visų laukė gardi vakarienė.

Atsisveikino „Automobilininko“ nariai žadėdami susitikti kitąmet Vilniuje. Sostinėje gyvenantys veteranai rengs tradicinę sueigą 2020-aisiais.

Susitikimo vieta – bendrovė "Busturas", Šiaulių autobusų stotis.

Šiaulių autobusų stotyje

 

 

Bendrovėje UAB "Girteka"