Metraštis


VETERANŲ KLUBO ,,AUTOMOBILININKAS" ĮVYKIŲ METRAŠTIS nuo 2012.12.22

__________________________________________________________________

2022.10.14

Spalio 14-ąją buvusiam veteranų klubo „Automobilininkas“ prezidentui Donatui Lukošiui sukako 80 metų. Ta proga jį pasveikino klubo tarybos nariai.

 

D. Lukošius gimė 1942 m. spalio 14 d. Ukmergės rajono Veprių miestelyje. 1969 m. baigė Kauno politechnikos instituto Mechanikos fakultetą ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę.

Darbinę veiklą pradėjo Vilniaus ATK-5, kur dirbo budinčiu mechaniku, vėliau – vyresniuoju mechaniku ir kolonos viršininku. 1978 m. paskirtas Tarpmiestinio autotransporto valdybos Vilniaus miesto pervežimo skyriaus viršininku. Nuo 1979 m. iki 1988 m. dirbo valdybos viršininko pavaduotoju. 1988 m. valdyba reorganizuota į Respublikinio automobilių transporto gamyklinio susivienijimo tarpmiestinių vežimų skyrių, o 1990 m.  – į valstybinę įmonę „Lietuvos autotransportas“, kuris vėliau tapo „Vilniaus autotransportas“. Šioje įmonėje D. Lukošius dirbo pavaduotoju, direktoriumi gamybai ir vežimams, o paskutiniais metais – vadybininku.

D. Lukošius apdovanotas Automobilių transporto ir plentų ministerijos, Respublikinio profsąjungos komiteto bei Lietuvos mokslinių-techninių draugijų garbės raštais.

D. Lukošius – aktyvus klubo „Automobilininkas“ narys, keletą metų ėjęs klubo prezidento pareigas. Klubo tarybos nariai linkėjo Donatui ir toliau aktyviai darbuotis „Automobilininko“ labui, sveikatos bei ilgų gyvenimo metų.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotrauka

http://ebus.lt/buvusiam-klubo-automobilininkas-prezidentui-80/

__________________________________________________________

Metinė sueiga Vilniuje 2022.09.30

Rugsėjo 30 d. veteranų klubo „Automobilininkas“ rinkosi į sueigą Vilniuje. Aplankyta įmonė „Altas komercinis transportas“, susipažinta su Sudervės bažnyčia ir jos istorija, apžiūrėtas „Vilnojos“ akmenų skulptūrų parkas.

 

Pirmiausia klubo nariai apsilankė įmonėje „Altas komercinis transportas“. Generalinis direktorius Edvardas Radzevičius supažindino su įmonės istorija, plėtra, įgyvendinamais projektais.

Šiuo metu „Altas komercinis transportas“ yra tarp pirmaujančių mini ir midi autobusų gamintojų Europoje. Įmonė daug dėmesio skiria ekologijai, pristatė savo kurtus elektrinius autobusus, kurie jau važinėja ir Lietuvoje – Druskininkuose, Vilniuje. Elektriniai „Altas Auto“ gaminami ant „Mercedes Benz Sprinter“ bazės, šiuo metu gamintojai siūlo du elektrinius modelius, sukurtus bendradarbiaujant su kita Lietuvos įmone – „Elinta Motors“.

E. Radzevičius supažindino svečius su kita įmonės produkcija. Šiuo metu „Altas komercinis transportas“ gamina šešis mini autobusų modelius, kiekvienas iš jų turi dešimtis įvairių modifikacijų, kad patenkintų išrankiausių klientų poreikius.

Didelė įmonės produkcijos dalis iškeliauja į užsienį, Skandinavijos šalis, Izraelį ir kt. Pasak E. Radzevičiaus, pasaulinėje rinkoje Lietuvos gamintojai konkuruoja ne kaina, siūlo sprendimus, kurių negali pasiūlyti konkurentai kitose šalyse.

„Automobilininko“ nariai turėjo progos apžiūrėti gamyklos patalpas, susipažinti su mini ir midi autobusų perdarymo bei gamybos procesu.

Padėkoję „Altas komercinis transportas“ vadovams bei darbuotojams už išsamų pristatymą, klubo nariai nuvyko į Sudervės Švč. Trejybės bažnyčią, kuri yra viena iš nedaugelio bažnyčių Lietuvoje, turinti apvalią formą. Bažnyčia pastatyta pagal garsiojo Lietuvos architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus projektą, kurį jis parengė prieš pat savo mirtį. Statybos darbus prižiūrėjo domininkonas Laurynas Bortkovičius.

Šiais metais bažnyčia švenčia 200-ąsias metines, ji buvo atidaryta 1822-aisiais.

Iš Sudervės bažnyčios „Automobilininko“ nariai patraukė į netoliese esantį „Vilnojos“ akmenų skulptūrų parką, kur apžiūrėjo gamtoje esančias įspūdingas skulptūras. Sueiga baigėsi pabendravimu „Sudervės svetainėje“. Jau tradiciškai klubo nariai sugiedojo „Automobilininko“ himną, prisiminė svarbiausius klubo įkūrimo momentus, reikšmingiausius įvykius, nudirbtus darbus. Klubo prezidentas Rimantas Bubnelis priminė, jog kitais metais „Automobilininkas“ švęs klubo įkūrimo 20-metį, tai bus svarbus įvykis visiems klubo nariams.

Veteranai išsiskirstė kupini gerų įspūdžių, atsisveikinę vieni su kitais iki naujų susitikimų.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos

 

______________________________________________________________________________

Klubo narių visuotinis susirinkimas 2022.05.20

VETERANŲ KLUBO „AUTOMOBILININKAS“ VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS

 

2022.05.20

VILNIUS

 

 

       2022 m. Veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai, susipažinę su tarybos patvirtintais 2021 m. veiklos ataskaitos dokumentais ir prezidento metiniu pranešimu bei 2022 m. klubo finansiniu planu, įvertinus klubo narių pasisakymus ir pasiūlymus nutarė:

 

  1. Patvirtinti 2021 m. klubo veiklos metinę ataskaitą.
  2. Patvirtinti klubo 2021 m. finansinę atskaitomybę ir 2022 m. finansinį planą.
  3. Patvirtinti klubo prezidento pareigoms dviejų metų kadencijai Rimantą Bubnelį.
  4. Patvirtinti pakeistą ir susirinkime klubo tarybą.
  5. Patvirtinti klubo finansų revizoriumi Juozą Bernacką.
  6. Įpareigoti klubo tarybą tęsti klubo tradicijas: klubo narių sveikinimą jubiliejaus proga, atminimo dovanų nusipelniusiems klubo nariams įteikimą, užsakyti gedulingas mišias už mirusius ir esančius klube veteranus.
  7. Įpareigoti klubo tarybą kviesti regionų vadovus į tarybos posėdžius.
  8. Ieškoti rėmėjų klubo veiklos išlaidoms padengti.
  9. Tradicinę 2022 m. klubo narių metinę sueigą planuoti surengti rugsėjo mėn. pirmoje pusėje, Vilniuje.

 

Visuotinio klubo narių susirinkimo sekretorius                    Gintaras Nakutis

 

„Automobilininko“ metiniame susirinkime – karštos diskusijos dėl veiklos bei rinkimai

 
2022 M. gegužės 20  
Perspausdinta iš straipsnio www.ebus.lt skilties "Veteranų kampelis"
http://ebus.lt/automobilininko-metiniame-susirinkime-karstos-diskusijos-del-veiklos-bei-rinkimai/ 

Gegužės 20-ąją į pakartotinį metinį susirinkimą rinkosi Veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai. Išklausyta klubo prezidento veiklos bei finansinė ataskaita, veteranai tarėsi, kaip suaktyvinti klubo veiklą bei rinko prezidentą ir tarybos narius.

 

Susirinkusius veteranus pasveikino asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas, dėkojo už indėlį į transporto sektoriaus plėtrą, trumpai pristatė dabartinę situaciją versle. „Automobilininko“ prezidentas Rimantas Bubnelis įteikė „Garbės veterano“ regalijas aktyviam nariui Juozui Bernackui. Antanas Vyčas pasveikintas 70-ojo jubiliejaus proga. Išrinktas susirinkimo pirmininkas – Vytautas Milėnas, sekretorius – Gintaras Nakutis, taip pat – balsų skaičiavimo komisijos nariai.

Pristatydamas ataskaitą R. Bubnelis priminė, jog šiais metais klubui sukako 19 metų, kitais metais laukia garbingas 20-ties metų jubiliejus. Šiuo metu „Automobilininkas“ šiuo metu vienija 193 narius, iš kurių vyriausias jau eina 92-uosius metus, o jauniausias – gimęs 1982-aisiais. Vidutinis klubo narių amžius viršija 71-erius metus, 15 „Automobilininko“ narių – moterys.

„Pastaraisiais metais patyrėme nemažai netekčių. 2021-aisiais mirė 9 klubo nariai, šiais metais – jau trys“, – priminė R. Bubnelis.

Prezidentas kalbėjo apie klubo tarybos nuveiktus darbus, kuriuos gerokai pristabdė pasaulį užklupusi koronaviruso pandemija bei šalyje paskelbtas karantinas. Dėl to neįvyko du „Automobilininko“ metiniai susirinkimai, taip pat – tradicinis klubo narių susitikimas, kuris pernai turėjo būti organizuotas sostinėje. „Tęsėme tradicijas sveikinti veteranus jubiliejų proga, mišiomis pagerbėme mirusius ir esamus klubo narius. Veikla nebuvo aktyvi dėl būtinybės izoliuotis, baimės užsikrėsti koronavirusu“, – sakė R. Bubnelis.

Jis taip pat pristatė finansinę klubo veiklos ataskaitą, buvusias bei numatomas išlaidas.

Klubo nariai Edmontas Voilochovičius, Donatas Lukošius priekaištavo prezidentui bei tarybai dėl vangaus darbo, kvietė suaktyvinti klubo veiklą. Juozapas Grabys siūlė įtraukti į tarybą daugiau jaunimo, kuris turėtų naujų idėjų, kvietė būti aktyvesniais ir kitus klubo narius. Jevgenijus Stolovickis siūlė nepamiršti, kokios griežtos buvo karantino sąlygos, kalbėjo apie tai, kad tarybos nariai, susirinkę į pasitarimus, visada stengėsi įvertinti galimas rizikas dėl bendrų renginių. Jis taip pat ragino visus narius teikti pasiūlymus dėl aktyvesnės klubo veiklos, kad būtų galima nuveikti daugiau reikšmingų darbų. Algis Narutis taip pat siūlė pamiršti praeitį bei daugiau galvoti apie klubo ateitį.

V. Milėnas perskaitė nutarimo projektą, klubo nariai patvirtino prezidento veiklos ir finansinę ataskaitas, pritarė ir nutarimo projektui.

Kandidatais į klubo „Automobilininkas“ prezidentus susirinkimo dalyviai pasiūlė tris narius: E. Volochovičių, J. Grabį bei R. Bubnelį. Du pirmieji savo kandidatūras atsiėmė, R. Bubnelis neprieštaravo būti renkamas prezidentu. Dauguma susirinkimo dalyvių balsavo už jo kandidatūrą.

R. Bubnelis pasiūlė aštuonis kandidatus į klubo tarybą. Vienas iš ilgamečių tarybos narių – Mindaugas Ivanauskas – dėl šeimyninių priežasčių savo kandidatūrą atsiėmė, vietoj jo prezidentas pasiūlė Aroną Abramovičių, taip pat – ankstesnius tarybos narius: Eugenijų Ruškų, Juozą Bernacką, Jevgenijų Stolovickį, Gintarą Nakutį, Juozapą Grabį, Antaną Vyčą bei Liną Jakubauskienę. Susirinkimo dalyviai taip pat siūlė Algio Naručio, Jono Gaubšo kandidatūras. J.Bernackas, J. Gaubšas savo kandidatūras atsiėmė, tad tarybos nariais dauguma balsų išrinkti E. Ruškus, G. Nakutis, A. Narutis, J. Grabys, A. Vyčas, J. Stolovickis, A. Abramovičius bei L. Jakubauskienė. Susirinkimo dalyviai taip pat pritarė iniciatyvai į tarybos susirinkimus kviesti regionų vadovus. Susirinkimo dalyviai siūlė išrinkti klubo revizijos komisiją bei revizorių. Revizoriumi išrinktas J. Bernackas.

Po oficialiosios dalies klubo nariai tradiciškai sugiedojo „Automobilininko“ himną, rinkosi bendrai nuotraukai lauke, taip pat turėjo progos pabendrauti prie vaišių stalo.

Lina Jakubauskienė

Autorės nuotraukos 

 

__________________________________________________________________

Kasmetinė veteranų sueiga – Šiauliuose – 2019-08-30

Rugpjūčio 30-ąją veteranų klubo „Automobilininkas“ nariai rinkosi į jau gražia tradicija tapusią metinę sueigą Šiauliuose. 

Susitikimo vieta – bendrovėje „Busturas“. Vėliau visi kartu autobusu patraukė į Šiaulių „Girtekos“ įmonę. Čia veteranai išgirdo, kaip veikia viena didžiausių krovinių gabenimo įmonių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, apžiūrėjo vairuotojų rengimo klases, remonto dirbtuves.

Iš „Girtekos“ visi patraukė į Naisius, kur, lydimi gidės, apžiūrėjo miestelio įžymybes.

Prieš dešimtį metų į Šiaulius susirinkę „Automobilininko“ nariai Kryžių kalne pastatė savo kryžių. Šįkart veteranai susirinko jo aplankyti. Apžiūrėję Kryžių kalną, tylos minute pagerbę Anapilin išėjusius klubo narius, iškeliavo į Kurtuvėnus, kur visų laukė gardi vakarienė.

Atsisveikino „Automobilininko“ nariai žadėdami susitikti kitąmet Vilniuje. Sostinėje gyvenantys veteranai rengs tradicinę sueigą 2020-aisiais.

Susitikimo vieta – bendrovė "Busturas", Šiaulių autobusų stotis.

Šiaulių autobusų stotyje

 

 

Bendrovėje UAB "Girteka"