Skelbimų archyvas


Mirė Ilja Ostrovskij


Eidamas 79 metus 2017 m. liepos 18 d. Berlyne mirė Ilja Ostrovskij.


Eidamas 79 metus 2017 m. liepos 18 d. Berlyne mirė Ilja Ostrovskij. Palaidotas bus liepos 25 dieną Berlyne. Visa jo gyvenimo veikla buvo susijusi su automobilių transportu.

Ilja Ostrovskij gimė Gomelyje (Baltarusijoje) 1939 m. liepos 8 d. 1956 m. baigė vidurinę mokyklą ir įstojo į Pinsko hidromelioracijos technikumą, kurį užbaigė 1960 m. įgydamas techniko mechaniko specialybę. 1960 m. buvo pašauktas į tarybinę armiją. 1962 m. balandžio mėn. Pradėjo dirbti mechaniku Vilniaus autotransporo įmonėje Nr. 1 (tuo metu – Vilniaus autotransporto kontora Nr. 1). Šioje įmonėje įvairiose pareigose dirbo iki 1991 m.

Pradėjes dirbti mechaniku, po metų tapo dirbtuvių vyresniuoju meistru, 1970 m. buvo paskirtas autokolonos viršininku. 1977 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Tais pačiais metais buvo paskirtas įmonės viršininko pavaduotoju eksploatacijai. 1978 m. paskiriamas įmonės vyriausiuoju inžinieriumi. 1984 m. paskiriamas Vilniaus autotransporto įmonės direktoriumi. Dirbdamas autotransporte gavo 83 paskatinimus ir apdovanojimus, iš jų medalį „Už darbo laimėjimus“, medalį „Darbo veteranas“, TSRS Ministrų Tarybos garbės raštą.

Ilja Ostrovskij daug dėmsio skyrė ir aktyviai dalyvavo automobilių sporte, tris kartus tapo Lietuvos krovininių automobilių autoralio čempionu, 1964 m. tapo šalies sporto meistru.

Ilja Otrovskij 1991 m. spalio mėn. dalyvavo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos steigiamajamae susirinkime. 1992 m. Ženevoje pristatė asociaciją „Linava“ Tarptautinėje kelių transporto sąjungoje (IRU), iki 2011 m. spalio mėn. buvo renkamas į asocoacijos „Linava“ prezidiumą.

1992 m. buvo įsteigta Lietuvos – Rusijos įmonė UAB „Ostkama“, kurioje Ilja Ostrovskij ilgus metus dirbo generalinio direktoriaus pareigose.

Daug iniciatyvos Ilja Ostrovskis parodė kuriant automobilininkų veteranų klubą, buvo iniciatyvinės grupės narys, ir 2003 m. kovo mėnesį įsteigus veteranų klubą „Automobilininkas“ ilgus metus buvo klubo tarybos nariu.

Ilja Ostrovskij savo nuoširdžiu ir dalykišku bendravimu su pavaldiniais, kolegomis ir pažįstamais pelnė automobilininkų ir bendravusių su juo žmonių nuoširdžią pagarbą ir gerus prisiminimus.

Veteranų klubo narių vardu reiškiu gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiams.

 

Rimantas Bubnelis

 

Veteranų klubo

„Automobilininkas“ prezidentasAtgal į sąrašą