Skelbimų archyvas


Metinis nario mokestis


Galite paremti klubą ir paremti daugiau negu nario mokestis


Gerbiami klubo nariai,

praeitais metais veteranų klubo ,,Automobilininkas“ narių visuotinis – ataskaitinis susirinkimas nuo 2015.01.01 nustatė metinį nario mokestį ne mažesnį, kaip 3 Eur. Tai reiškia, kad klubo narys, galintis paremti  klubą,  gali jį sumokėti ir didesnį. 

Šiuo taip pat primename ir nario mokesčio mokėjimo tvarką (pridedama).

 

 Patvirtinta:

                                                                                                 Veteranų klubo ,,Automobilininkas“ tarybos

                                                                                                 posėdyje 2012.10.19            Nr. 09 - 12

                       Veteranų klubo ,,Automobilininkas‘‘ klubo nario mokesčio

                                                           rinkimo tvarka

1. Veteranų klubo ,,Automobilininkas“ nario mokesčio metinį dydį nustato klubo narių visuotinis susirinkimas. Jo dydis iki 2013.01.01 yra 5 LT., o vėliau – 10 LT. (Nuo šių metų nario mokestis nustatytas nemažiau 3 Eur)

2. Mokestis mokamas už einamuosius metus ir jei yra įsiskolinimas iki visuotinio – ataskaitinio klubo narių susirinkimo bei jo metu.

3. Visi klubo nariai sumoka nario mokestį, kaip ir už buitines paslaugas pašto skyriuose, spaudos kioskuose, bankuose ir elektronine bankininkyste internetu pavedimais, nurodant šiuos klubo rekvizitus: Lėšų gavėjas - Veteranų klubas ,,Automobilininkas“, Jankiškių g. 41, LT – 02300, Vilnius, įmonės kodas 300077811, atsisk.  sąsk. LT077300010088176131 AB bankas ,,SWEDBANK“ , mokėjimo paskirtis – nario  mokestis už (kokius metus) ir nurodyti mokėtojo kodą gavėjo informacinėje sistemoje t.y. savo vardą ir pavardę.

4. Klubo nariai gali sumokėti mokesčius ir  savo regionų vadovams, bei kuratoriams sekančiai: 

4.1. Regionų vadovai priima mokesčius pagal sąrašą iš savo regiono klubo narių ir priduoda nariui atsakingam už finansus.

4.2. Vilniaus regione mokesčius gali priimti atskirom klubo narių grupėms atstovaujantys kuratoriai, kurie atsiskaito klubo nariui, atsakingam už finansus.

5. Klubo nariai, laiku nesumokėję mokesčio,  svarstomi eiliniame klubo tarybos posėdyje liepos – rugpjūčio mėnesiais tikslu nutraukti jų narystę klube. 

6. Informacija apie  klubo veiklą ir nario mokesčio rinkimo tvarką teikiama internete: mūsų tinklalapyje automobilininkai.lt ir www.ebus.lt, toliau ,,Veteranų kampelis“.

7. Papildoma informacija dėl nario mokesčio  mokėjimo tel. 8 686 75531.

 

Klubo prezidentas                                    Donatas Lukošius
Atgal į sąrašą