Skelbimų archyvas


KREIPIMĄSIS PAREMTI


Kreipimąsis paremti klubą 2 proc. pajamų mokesčio


GERBIAMI KLUBO NARIAI,

Dėkoju Jums už 2015 metais klubui suteiktą 2% paramą. Dėka to galėjome išleisti informacinį lankstinuką apie klubą, organizuoti renginius, apdovanoti jubiliatus, plėtoti klubo veiklą.
Įžengus į 2016 metus, norisi tęsti pradėtus darbus, įgyvendinti metinio - ataskaitinio susirinkimo nutarimo nuostatas bei vykdytos klubo narių anoniminės apklausos anketos pateiktus pasiūlymus. Kartu su V.Į ,,Regitra‘‘ ruošiamės išleisti skirtukus knygoms, kuriuose bus trumpa mūsų reklama ir kreipimasis į jaunus vairuotojus dėl saugaus eismo.
Numatytų darbų tęstinumui reikalingos lėšos. Todėl kreipiuosi į Jus, prašydamas pervesti klubui 2% paramą nuo Jūsų sumokėtų pajamų mokesčio. Dėkoju tiems, kurie tai atliko anksčiau.
Mes išsiųsime užpildytas popierines FR0512 formas centralizuotai. Informacija tel.8686 75531.

PRIEDAI: Forma FR0512, formos FR0512 pildymo aprašymas.

Pagarbiai,

 
Donatas Lukošius
PREZIDENTAS

VETERANŲ KLUBAS
“AUTOMOBILININKAS”

+370 686 75531
info@automobilininkai.lt
www.automobilininkai.lt

 

 Atgal į sąrašą