Skelbimų archyvas


Netektis


Mirė Antanas Paškauskas


A. Paškauskas gimė 1934-aisiais liepos 2-ąją Trakų rajone. 1971-aisiais baigė Vilniaus inžinerinio statybos instituto vakarinį skyrių, įgydamas automobilių transporto inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

Nuo 1964-ųjų A. Paškauskas dirbo Automobilių transporto ir plentų ministerijoje, ėjo atsakingas pareigas.

Jo bei kitų ilgamečių transporto srities darbuotojų iniciatyva įkurtas transporto veteranų klubas „Automobilininkas“, kurio prezidentu A. Paškauskas buvo nuo klubo įkūrimo iki 2012-ųjų, kuomet pasitraukė iš šių pareigų dėl sveikatos problemų.

Jo iniciatyva išleisti du Lietuvos transporto istorijai svarbūs leidiniai: „Lietuvos automobilių transportas – mūsų gyvenimo dalis“ bei „Lietuvos automobilių transportas XX amžiuje“.

A. Paškauskas visada išliks jį pažinojusiųjų atmintyje kaip doras, sąžiningas, padorus, atsakingas ir pareigingas žmogus.

Velionis pašarvotas Vilniuje, Olandų gatvėje esančiuose laidojimo namuose, penktojoje salėje. Karstas išnešamas – rugpjūčio 22 d. 14 val. 30 min. A. Paškauskas laidojamas Liepynės kapinėse (Žirnių g. 28, Vilniuje).

Visų transporto veteranų vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą A. Paškausko artimiesiems.

Veteranų klubo "Automobilininkas" prezidentas Donatas Lukošius

 Atgal į sąrašą