Skelbimų archyvas


VISUOTINIS SUSIRINKIMAS


Šių metų balandžio mėn. 20 dieną, penktadienį, kviečiamas veteranų klubo „Automobilininkas“

visuotinas susirinkimas. 


Susirinkimas įvyks (kaip visuomet) Vilniuje, Jankiškių 41,LINAVA patalpose trečiame aukšte. Susirinkimo pradžia 14 val. 

Visuotinam narių susirinkimui siūloma darbotvarkė:

  1. Visuotinio susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  2. Klubo prezidento ataskaitinis pranešimas.
  3. Klubo finansinės veiklos ataskaita.
  4. Klubo narių pasisakymai.
  5. Klubo narių apdovanojimai.
  6. Susirinkimo nutarimo priėmimas.

 

Klubo tarybos pirmininkas                                     Rimantas Bubnelis.

 Atgal į sąrašą