Skelbimų archyvas


Netektis-mirė Bronius Jucevičius


2018 m. rugpjūčio 23 d., eidamas 80 metus, mirė mūsų klubo narys Bronius Jucevičius


Bronius Jucevičius

2018 m. rugpjūčio 23 d. po sunkios ligos mirė Bronislovas Jucevičius. Palaidotas Vilniuje, Sudervės kapinėse. Palydėti velionį susirinko garbingas jį pažinojusių automobilininkų veteranų būrys.

Reikšminga Bronislovo gyvenimo dalis buvo susijusi su bendrojo naudojimo krovininių automobilių transporto plėtojimu Lietuvoje, jis buvo vienas iš veteranų klubo „Automobilininkas“ steigėjų.

Bronislovas Jucevičiuius gimė 1939 m. birželio 25 d. Molėtų rajono Kalniškių kaime, ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 13 ha žemės.

1952 m. baigė Šešuolėlių pradinę mokyklą ir įstojo į Molėtų vidurinę mokyklą.

Dėl sudėtingų šeimoje materialinių aplinkybių, siekdamas greičiau įsigyti specialybę, 1955 m. įstojo į Vilniaus geležinkelių mokyklą. Ją baigęs 1957 m. pradėjo dirbti Vilniaus dyzelinių traukinių depe šilumvežių remonto šaltkalviu.

1960 m. įstojo į Vilniaus politechnikumo neakivaizdinį skyrių, bet po dviejų kursų buvo pašauktas į karinę tarnybą.

Grįžęs iš karinės tarnybos, toliau tęsė mokslus Vilniaus politechnikume ir 1969 m. įgijo automobilių transporto eksploatacijos specialybę.

1968 m. buvo priimtas dirbti į Automobilių transporto ir plentų ministerijos Gamybinio autotransporto susivienijimo Techninį skyrių, vyresniuoju inžinieriumi. Pareiga – Respublikos autotransporto įmones aprūpinti garažo (remonto dirbtuves) įrengimais.

1975 m. buvo perkeltas dirbti į „Autosusivienijimo“ eksploatacijos skyrių. Teko koordinuoti autotransporto darbą Respublikos Statybos ministerijos sistemoje, o vėliau – AT ir PM kelių statybose. Daug dirbo koordinuojant bei kontroliuojant krovininio bendro naudojimo autotranspoto darbą Kauno – Klaipėdos automagistralės statyboje.

Dirbdamas Automobilių transpoto ir plentų ministerijos sistemoje buvo apdovanotas Garbės raštu ir „Autokelių pirmūno“ ženkleliu.

Po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, nuo 1991 m. iki 2001 m. dirbo privačiose bendrovėse „Transekspedicija“ ir „Baltkelis“. Savo prisiminimuose Bronius rašė, kad visi jo darbai per 33 veiklos metus buvo skirti automobilių transportui.

Veteranų klubo nariai puikiai prisimena Bronių, kaip „linksmų plaučių“ bendradarbį, niekada nieko neįžeidžiantį, su kuriuo būdavo lengva bendrauti darbe ir gyvenime. Beje, išėjęs į užtarnautą poilsį, Bronius aktyviai dalyvavo veteranų kluvo veikloje, dėl to, ir garbaus amžiaus būdamas, pelnė jį pažinojusių pagarbą ir gerus prisiminimus. Veteranai reiškia gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.Atgal į sąrašą