PRANEŠIMAS apie šaukiamą visuotinį susirinkimą

 

Veteranų klubo „Automobilininkas“ nariams

2024 m. kovo mėn. 22 d.

PRANEŠIMAS

APIE VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

 

Informuoju, kad Veteranų klubo „Automobilininkas“ taryba savo posėdyje 2024-03-21 nutarė kviesti visuotinį ataskaitinį rinkiminį klubo narių susirinkimą. Susirinkimas įvyks 2024 m. balandžio mėn. 26 dieną, Vilniuje, Jankiškių g. 41, renkamės 13 val.

 

DARBOTVARKĖ:

 1. Prezidento metinis pranešimas apie klubo veiklą.
 2. 2023 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 3. Dėl nario mokesčio nustatymo.
 4. Dėl Įstatų ir Tarybos darbo reglamento.
 5. Klubo prezidento rinkimai.
 6. Tarybos narių rinkimai.
 7. Susirinkimo nutarimų priėmimas.
 8. Kiti klausimai ir baigiamieji pasisakymai.
 9. Susirinkimo nutarimų priėmimas.

 

Nesant kvorumo, vadovaujantis Įstatų 6.3 punktu, pakartotinas susirinkimas įvyks 2024 m. balandžio mėn. 26 dieną, Vilniuje, Jankiškių g. 41, 14:00 val.

 

PRIDEDAMA:

 1. Klubo 2023 m. finansinės atskaitomybės dokumentai, 9 lapai.
 2. Įstatų projektas, 8 lapai.
 3. Tarybos darbo reglamento projektas, 2 lapai.

 

 

 

Prezidentas  

Gintaras Nakutis

PAREMKIME KLUBĄ!

 

 

Vykdant Tarybos 2024-02-26 posėdžio nutarimą dėl paramos, siunčiame prašymą ir raginimą visiems dirbantiems klubo nariams paremti klubą skiriant 1,2 procento nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.