Klubo "Automobilininkas" tarybos darbo planasPATVIRTINTA

Tarybos 2024-05-13 posėdyje,

protokolas Nr. 2024/04

 

KLUBO ,,AUTOMOBILININKAS“ TARYBOS

DARBO PLANAS 2024-2025 METAIS

 

Eil. Nr.

             Priemonės pavadinimas

Atsakingas už įvykdymą

Įvykdymo

data

I.

Tarybos posėdžiai

 

 

1.

Patikslinti ir apsvarstyti tarybos posėdyje 2024 m. Pajamų – išlaidų sąmatos planą.

Pasiruošimas Alytaus metinei sueigai.

Garbės veteranų atranka.

G. Nakutis

R. Markauskas

2024 rugpjūtis

2.

Klubo veiklos dokumentų - Finansinės veiklos reglamentas, Garbės nario nuostatai ir Nario mokesčio rinkimo tvarka -  peržiūra ir esant reikalui, keitimas.

Klubo narių sąrašo peržiūra dėl nemokamo nario mokesčio ir nedalyvavimo veikloje.

G. Nakutis

Tarybos nariai

Regionų vadovai

A.Vyčas

2024 lapkritis

3.

2025 m. pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimas

2024 m. Klubo veiklos aptarimas.

Nutarti dėl 2025 m. jubiliejatų sveikinimų organizavimo.

G. Nakutis

R. Markauskas

2024 gruodis

4.

Finansinių ataskaitų rinkinio svarstymas.

2024 metų pajamų išlaidų sąmatos įvykdymas.

Pasiruošimas ataskaitiniam rinkiminiam susirinkimui.

G. Nakutis

R. Markauskas

Tarybos nariai

2025 sausis - vasaris

5.

Neplanuoti tarybos posėdžiai.

G. Nakutis

Pagal poreikį

II.

Organizacinė veikla

 

 

6.

Siųsti sveikinimo su gimtadieniu laiškus Klubo nariams.

 J. Grabys

Nuolat

7.

Talpinti į Klubo tinklalapį www.automobilininkai.lt narių sveikinimus su gimtadieniais.

G.Nakutis

J. Grabys

Kiekvieno mėnesio pradžioje

8.

Talpinti į internetinę svetainę informaciją apie Klube vykusius renginius.

L. Jakubauskienė                     

Nuolat

9.

Atnaujinti klubo interneto svetainę

G.Nakutis

Birželis

10.

Informuoti klubo narius SMS žinutėmis ir el. paštu apie klube organizuojamas ekskursijas ir renginius.

G.Nakutis

A. Vyčas

Pastoviai

11.

Išsiaiškinti nario mokesčio nemokėjimo ar vėlavimo priežastis, sudaryti nemokančių nario mokesčio daugiau kaip 1 metus narių sąrašą ir pateikti Tarybai.

A. Vyčas

Iki 2024-11-01

12.

Organizuoti klubo paramos kampaniją.

G. Nakutis, J. Grabys

Tarybos nariai,

Regionų vadovai, Vilniaus regiono kuratoriai

2024 liepa-rugsėjis

13.

Organizuoti 1,2 proc. paramos nuo sumokėto GPM agitacijos el. laiškais, SMS  žinutėmis, interneto svetainėje kampaniją.

G.Nakutis

Regionų vadovai

Vilniaus regiono kuratoriai

2025 sausis-balandis

14.

Organizuoti Klubo visuotinį narių ataskaitinį - rinkiminį susirinkimą.

G. Nakutis

Tarybos nariai

2025 m. kovas

III.

Metinė sueiga Alytuje

 

 

15.

Padėti organizuoti metinę  klubo narių sueigą Alytaus regione.

Numatyti lėšas Alytaus metinei sueigai.

Alytaus regionas

J. Grabys, D.Venčkauskienė,

Taryba

2024 rugpjūtis rugsėjis

IV.

Išvykos ir apsilankymai

 

 

16.

Ekskursija į Visorių IT centro SoliTek gamyklą

D. Lukošius

2024-05-17

17.

Vasaros vakaronė J.Butkevičiaus sodyboje

J.Grabys

2024-07-05

18.

Klubo narių išvyka į Grybų šventę Varėnoje

J. Grabys

R. Markauskas

M. Ivanauskas

2024 rugsėjis

19.

Regionų vadovų  ir Vilniaus regiono kuratorių organizuojamos išvykos ar ekskursijos

Taryba,

Regionų vadovai ir Vilniaus kuratoriai

Iniciatorių nuožiūra

V.

Kita organizacinė veikla

 

 

20.

Paruošti 2025 m. klubo narių, gimusių tą patį mėnesį, ir jubiliejatų sąrašą.

J. Grabys

 

Iki 2024-11-30

 

21.

Pagaminti padėkos raštus ir Garbės veteranų regalijas

 

J.Grabys

Iki 2024-12-31

22.

Išsiųsti sveikinimus klubo nariams su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais el. paštu, Šv.Velykomis, o paramos davėjams  - laiškais.

G. Nakutis

 

Prieš šventes

           

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                        Gintaras Nakutis

 

 

Tarybos sekretorius                                                                                                        Rimantas MarkauskasAtgal į sąrašą