Klubo tarybos 2024-05-13 posėdis - NUTARIMAI


DARBOTVARKĖ:

 1. Viceprezidento, tarybos sekretoriaus ir finansų kontrolieriaus rinkimai.
 2. Pasiskirstymas pareigomis.
 3. Vilniaus regiono narių priskyrimas kuratoriams.
 4. Tarybos darbo plano aptarimas.
 5. Kiti klausimai.


VETERANŲ KLUBAS „AUTOMOBILININKAS“

TARYBOS POSĖDIS

2024-05-13

Vilnius

 

DARBOTVARKĖ:

 

 1. Viceprezidento, tarybos sekretoriaus ir finansų kontrolieriaus rinkimai.
 2. Pasiskirstymas pareigomis.
 3. Vilniaus regiono narių priskyrimas kuratoriams.
 4. Tarybos darbo plano aptarimas.
 5. Kiti klausimai.

 

NUTARIMAI

 

 1. Viceprezidento, tarybos sekretoriaus ir finansų kontrolieriaus rinkimai.

 

NUTARTA:

 • Viceprezidentu 2 metų kadencijai išrinkti Juozapą Grabį.
 • Tarybos sekretoriumi išrinkti Rimantą Markauską.
 • Atsakingu už klubo finansinę veikla – finansininku - paskirti Rimantą Markauską.

(Už – 8 balsai, Prieš – 0)

 

 1. Pasiskirstymas pareigomis.

 

NUTARTA:

2.1. Tarybos nariai pareigomis pasiskirstė taip:

 • už narių apskaitą – G.Nakutis
 • už nario mokesčio rinkimą - A. Vyčas;
 • už el.laiškų išsiuntimą klubo nariams – A.Vyčas;
 • už sveikinimo atvirukų siuntimą – J.Grabys
 • už interneto svetainės turinį ir atnaujinimą – G.Nakutis ir L. Jakubauskienė

(Už – 8 balsai, Prieš – 0)

 

 1. Vilniaus regiono narių priskyrimas kuratoriams.

 

NUTARTA:

3.1. Vilniaus regiono kuratoriais paskirti:

1) J.Grabį,

2) J.Stolovickij

3) D.Lukošių

4) A.Kondrusevičių

5) H.Mackelą

(Už – 8 balsai, Prieš – 0)

 

 1. Tarybos darbo plano aptarimas.

 

NUTARTA:

4.1. Pritarti tarybos darbo 2024-2025 m. planui su išsakytomis pastabomis.

(Už – 8 balsai, Prieš – 0)

 

 1. Kiti klausimai.

 

NUTARTA:

5.1. Klubo reikmėms įsigyti 20 vnt. L.Bliūdžiaus fotoalbumų „Veteranų klubas „Automobilininkas“ 20-ties metų šventė Kaune“.

 

5.2. Suorganizuoti vasaros „pikniką“ klubo nario profesoriaus, tapytojo J.Butkevičiaus sodyboje. Preliminari data – 2024-07-05. Visi norintys dalyvauja savo sąskaita (transportas, maistas, gėrimai ir kt.)

(Už – 8 balsai, Prieš – 0)

 

 

KITA POSĖDŽIO INFORMACIJA.

 

Visi sprendimai priimti bendru sutarimus.

Tarybos posėdyje dalyvavo:

-tarybos nariai:  Gintaras Nakutis, Juozapas Grabys, Rimantas Markauskas, Jevgenij Stolovickij, Lina Jakubauskienė (nuotoliniu būdu), Algimantas KJondrusevičius, Henrikas Mackėla ir Antanas Vyčas. Kvorumas yra (8 iš 9).

-regionų vadovai: Dalytė Venčkauskienė (nuotoliniu būdu).

-klubo nariai: Donatas Lukošius.

Posėdžio laikas: 17:00 – 18:00 val.

Posėdžio pirmininkas G.Nakutis, sekretorius – R.Markauskas.

Protokolas bus surašytas šiek tiek vėliau. Pasirašius protokolą, jis bus pateiktas visiems tarybos nariams ir regionų vadovams.

 

G.Nakutis

R.Markauskas

2024-05-13Atgal į sąrašą