Šv. mišios


Šv. mišių  aukojimas Vilniuje Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 2020-12-23 18:00 val.


Sveiki,

     Kiekvienais metais mes, veteranai skiriame dieną, prisiminti išėjusius anapilin mūsų draugus ir buvusius kolegas.

     Šiais metais, Kristaus gimimo dienos išvakarėse, bendru klubo tarybos pritarimu, pagerbsim visus mirusius klubo narius (nuo 2003 kovo mėn. iki šiol mirė 61 klubo veteranas) ir esančius klube veteranus - automobilininkus Šventomis mišiomis Vilniuje, Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

     Šv. mišios vyks gruodžio 23 d. 18 val. Kaip Jums žinoma, dabar šventos mišios aukojamos nuotoliniu būdu, todėl į bendrą maldą galite jungtis bažnyčios el. svetainėje www.petropovilo.lt

     Tegul šis klubo tradicijos priminimas suteiks Jums stiprybės ir geras emocijas. Pasitinkant Šv. Kalėdas, siunčiame Jums nuoširdžiausius sveikinimus ir linkėjimus Jums ir Jūsų šeimoms. Tikimės ilgai netrukus sulauksime geresnių laikų ir malonių susitikimų !

 

 Klubo taryba.Atgal į sąrašą