PAKEISTAS KLUBO PAVADINIMAS

Veteranų klubo "Automobilininkas" pavadinimas nuo 2024-05-30 pakeistas į Klubas "Automobilininkas".

 

Juridinių asmenų registre 2024-05-30 įregistruoti nauji klubo Įstatai.

 

 

Klubo "Automobilininkas" tarybos darbo planas

Klubo tarybos 2024-05-13 posėdis - NUTARIMAI

DARBOTVARKĖ:

  1. Viceprezidento, tarybos sekretoriaus ir finansų kontrolieriaus rinkimai.
  2. Pasiskirstymas pareigomis.
  3. Vilniaus regiono narių priskyrimas kuratoriams.
  4. Tarybos darbo plano aptarimas.
  5. Kiti klausimai.

KLUBO 2023M. VEIKLOS ATASKAITA

KLUB 2024-04-26 VISUOTINIO SUSIRINKIMO NUTARIMAI