Garbės veteranai


Klubo Tarybos 2023-09-04 posėdyje Garbės veterano vardai suteikti:

Juozui Cicėnui, Alytaus regionas.

Aušrai Juozapavičienei, Šiaulių regionas

Jonui Maksimovui, Kauno rtegionas

Ramūnui Žukauskui, Panevėžio regionui

 


      Regionai iškėlė 6 kandidatus Garbės veterano vardui gauti:

EIL.Nr.

Vardas ir pavardė (abėcėlės tvarka)

Regionas

1.

Juozas Cicėnas

Alytaus

2.

Aušra Juozapavičienė

Šiaulių

3.

Juozapas Mažintas

Vilniaus

4.

Jonas Maksimovas

Kauno

5.

Juozas Vizgaitis

Kauno

6.

Ramūnas Žukauskas

Panevėžio

       Taryba 2023-09-04 įvykusio posėdžio metu pagal iš anksto gautus reitingo balsus, atrinko 4 Garbės veteranų kandidatūras: J.Cicėną, A.Juozapavičienę, J.Maksimovą ir R.Žukauską.

        Prezidentui buvo pavesta skambinti posėdyje negalėjusiems dalyvauti tarybos nariams ir regionų vadovams ir fiksuoti jų nuomonę (balsus) už siūlomus kandidatus.

       Vadovaujantis klubo Garbės veterano vardo suteikimo nuostatais, Garbės veterano vardas suteikiamas klubo tarybos ir regionų vadovų bendru sutarimu, o nutarimas yra teisėtas jei už vardo suteikimą balsavo ne mažiau, kaip 2/3 klubo tarybos narių ir regionų vadovų.

       Visoms iškeltoms kandidatūroms pritarta taip, kaip numato nuostatai, t.y. nutarta Garbės veterano vardą suteikti:

J.Cicėnui, A.Juozapavičienei, J.Maksimovui ir R.Žukauskui.

        Taryba taip pat nutarė, kad Juozapo Mažinto ir Juozo Vizgaičio kandidatūros Garbės veterano vardui suteikti bus svarstomos porieš kitais metais vyksiantį visuotinį klubo susirinkimą.

 

Prezidentas

Gintartas Nakutis

 

 Atgal į sąrašą