Gimtadieniai


Su gimtadieniu, kolegos!

Automobilių transporto veteranų klubas “Automobilininkas” sveikina spalio mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu!  Linkime Jums geros sveikatos, artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose Jūsų darbuose!

Sveikiname:

Bliūdžių Liudviką

spalio 1 d.

 

Abramovičių Aroną

spalio 2 d.

 

Šiurį Kostą

spalio 6 d.

 

Ruškuvienę Aldoną

spalio 10 d.

 

Lukošių Donatą

spalio 14 d.

 

Zabarauską Vaclovą

spalio 15 d.

Jubiliejus 70 m.!

Kriuką Gediminą Juozą

spalio 18 d.

83 m.

Maksimovą  Joną

spalio 18 d.

84 m.

Gecevičių Joną

spalio 19 d.

 

Švambarį  Povilą

spalio 21 d.

 

Pocių Viktorą Narcizą

spalio 22 d.

 

Cicėną Juozą

spalio 25 d.

 

Čimblerį Berelį

spalio 26 d..

 

Derliūną  Kęstutį

spalio 26 d.

 

Bruką Gintautą

spalio 28 d.

 

Bubnelį Rimantą

spalio 28 d.

Jubiliejus 70 m.!

Laužiką  Vilių

spalio 28 d.

 

Jogellą Bronislovą

spalio 30 d.

 

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba