Gimtadieniai


Su gimtadieniu, kolegos!

 

Automobilių transporto veteranų klubas “Automobilininkas” sveikina balandžio mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu!  Linkime Jums geros sveikatos, artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose Jūsų darbuose!

Sveikiname:  

 

Semionovą Andriejų

balandžio 2 d.

 

Bakšį Valentą

balandžio 3 d.

 

Drėgvą Mykolą

balandžio 4 d.

 

Pelėdą Vidmantą

balandžio 4 d.

 

Rinkūnienę  Nijolę

balandžio 6 d.

81 m.!

Lamanauską Remigijų

balandžio 6 d.

 

Navicką Virgilijų

balandžio 8 d.

 

Adomaitį Vidmantą

balandžio 10 d.

 

Bernacką Juozą

balandžio 13 d.

 

Runevič Michailą

balandžio 13 d.

Jubiliejus 80 m.!

Šiukščių Rimantą

balandžio 14 d.

 

Marcinkevičių Vytautą

balandžio 16 d.

Jubiliejus 70 m.!

Giraitį Justiną

balandžio 18 d.

82 m.!

Urboną  Joną

balandžio 18 d.

 

Gaidžiūną Jurgį Romaną

balandžio 23 d.

84 m.!

Tautkų Arūną

balandžio 23 d.

 

Dragūną  Praną

balandžio 24 d.

Jubiliejus 70 m.!

Bikerą Gintarą

balandžio 24 d.

 

Daugininkienę Jelizavetą

balandžio 25 d.

 

Grabį  Juozapą

balandžio 27 d.

 

Bagdonavičių  Joną

balandžio 28 d.

 

Brazdžiūną Egidijų

balandžio 28 d.

 

Bakšį Joną

balandžio 29 d.

82 m.!

 

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.