Gimtadieniai


Su gimtadieniu, kolegos!

 

Automobilių transportų veteranų klubas “Automobilininkas” sveikina vasario mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu, linkime geros sveikatos, artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose Jūsų darbuose. Sveikiname:

Malinovskį Marjaną

vasario 1 d.

88 m. !

Šimakauską Sergijų Igną

vasario 1 d.

86 m.!

Budrį Alvydą

vasario 1 d.

 

Grižą  Arūną

vasario 1 d.

 

Kuklį Juozą

vasario 2 d.

 

Mažeikį Danielių

vasario 2 d.

 

Šiaulį Leoną

vasario 2 d.

 

Buroką Joną

vasario 12 d.

 

Sadovają Nataliją

vasario 13 d.

 

Repčį Valentiną

vasario 14 d.

 

Riebždą Antaną Vytautą

vasario 15 d.

 

Anskaitį  Justiną

vasario 17 d.

 

Grybauską Joną

vasario 17 d.

 

Stankaitį Rimą

vasario 19 d.

55 m.

Dirmotienę Birutę

vasario 28 d.

75 m.

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.