Gimtadieniai


Su gimtadieniu, kolegos!

 

Automobilių transporto veteranų klubas “Automobilininkas” sveikina gegužės mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu!  Linkime Jums geros sveikatos, artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose Jūsų darbuose!

Sveikiname:

Juozapavičienę Aušrą

gegužės 2 d.

Jubiliejus 60 m.!

Lukšą Viktorą

gegužės 2 d.

 

Rimkų Vytautą

gegužės 5 d.

 

Valiūną Valdą

gegužės 5 d.

 

Tokarevą Arvydą

gegužės 5 d.

 

Žukauską Bronių

gegužės 9 d.

Jubiliejus 60 m.!

Kvietkauską Leoną

gegužės 11 d.

 

Indrašių Arūną

gegužės 16 d.

 

Falkovskį Henriką

gegužės 18 d.

81 m.

Vyčą Antaną

gegužės 20 d.

 

Šližį Alfredą

gegužės 21 d.

81 m.

Puzevič Andžejų

gegužės 21 d.

 

Karalevičių Joną

gegužės 25 d.

 

Ežerskį Kazį Jurgį

gegužės 30 d.

87 m.

Mockevičių Gintautą Joną

gegužės 31 d.

 

                                             

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.