Gimtadieniai


Su gimtadieniu, kolegos!

Automobilių transportų veteranų klubas “Automobilininkas” sveikina spalio mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu, linkime geros sveikatos, artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose Jūsų darbuose. Sveikiname:

Bliūdžių  Liudviką

spalio 1  d.

 

Abramovičių Aroną

spalio 2  d.

65 m.

Šiurį Kostaą

spalio 6  d.

65 m.

Ruškuvienę Aldoną

spalio 10  d.

 

Lukošių Donatą

spalio 14  d.

 

Zabarauską Vaclovą

spalio 15  d.

 

Kriuką Gediminą Juozą

spalio 18  d.

 

Maksimovą  Joną

spalio 18  d.

 

JurevičiųValentiną

spalio 19  d.

 

Gecevičių Joną

spalio 19  d.

 

Švambarį  Povilą

spalio 21 d.

 

Pocių Viktorą Narcizą

spalio 22  d.

 

Cicėną Juozą

spalio 25  d.

 

Čimblerį Berelį

spalio 26  d.

 

Derliūną  Kęstutį

spalio  26 d.

Jubiliejus 60 m.

Bruką Gintautą

spalio 28  d.

 

Bubnelį Rimantą

spalio  28 d.

 

Laužiką  Vilių

spalio 28  d.

Jubiliejus 60 m.

Jagello Bronislavą

spalio 30  d.

Jubiliejus 70 m.

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.