Gimtadieniai


Su gimtadieniu, kolegos!

 

Automobilių transporto veteranų klubas “Automobilininkas” sveikina liepos mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu!  Linkime Jums geros sveikatos, artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose Jūsų darbuose!

 

Sveikiname:   

Žilinską Antaną

liepos 7 d.

 

Pakusą Gintautą

liepos 8 d.

 

Pocių Antaną

liepos 8 d.

 

Rankelę Albiną

liepos 9 d.

83 m!

Grinevičių Joną

liepos 11 d.

89 m!

Kalašinską Joną Vytautą

liepos 12 d.

84 m!

Jakubauskienę Liną

liepos 16 d.

Jubiliejus 60 m!

Morkūną Vladą Vytautą

liepos 16 d.

 

Daunaravičienę Danguolę

liepos 18 d.

 

Prišmontą Kazimirą

liepos 18 d.

 

Vilčinską  Romaną

liepos 20 d.

 

Žukauską Vidmantą

liepos 20 d.

 

Grigą Apolinarą Vytautą

liepos 23 d.

88 m!

Rimkuvienę Oną Aleksandrą

liepos 25 d.

87 m!

Stunžėną Juozą

liepos 25 d.

87 m!

Jasilionį Petrą Algimantą

liepos 26 d.

81 m!

Mikalonį Petrą

liepos 27 d.

 

Ruzgį Rimgaudą

liepos 28 d.

84 m!

Venčkauskienę Dalytę

liepos 31 d.

 

 

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.