Gimtadieniai


Su gimtadieniu, kolegos!

 

Automobilių transportų veteranų klubas “Automobilininkas” sveikina balandžio mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu, linkime geros sveikatos, artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose Jūsų darbuose. Sveikiname:

 

Semionovą Andriejų

balandžio 2 d.

60 m. jubiliejus!

Bakšį Valentą

balandžio 3 d

 

Pelėdą Vidmantą

balandžio 4 d

 

Drėgvą Mykolą

balandžio 4 d

 

Rinkūnienę Nijolę

balandžio 6 d

80 m. jubiliejus!

Lamanauską Remigijų

balandžio 6 d

 

Navicką Virgilijų

balandžio 8 d

60 m. jubiliejus!

Adomaitį Vidmantą

balandžio 10 d

 

Runevič Michailą

balandžio 13 d

 

Bernacką Juozą

balandžio 13 d.

 

Šiukščių Rimantą

balandžio 14 d

 

Marcinkevičių Vytautą

balandžio 16 d

 

Giraitį Justiną

balandžio 18 d

81 m. !

Urboną Joną

balandžio 18 d

 

Gaidžiūną Jurgį Romaną

balandžio 23 d

83 m. !

Tautkų Arūną

balandžio 23 d

 

Dragūną Praną

balandžio 24 d

 

Bikerą Gintarą

balandžio 24 d

 

Daugininkienę Jelizavetą

balandžio 25 d

 

Grabį  Juozapą

balandžio 27 d

 

Bagdonavičių Joną

balandžio 28 d

 

Brazdžiūną Egidijų

balandžio 28 d

 

Bakšį Joną

balandžio 29 d

81 m.!

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.