Gimtadieniai


Su gimtadieniu, kolegos!

 

Automobilių transporto veteranų klubas “Automobilininkas” sveikina rugsėjo mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu!  Linkime Jums geros sveikatos, artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose Jūsų darbuose!

Sveikiname:

 

Skeirį Bronislovą

rugsėjo 2 d.

81 m.

Gilį Alvydą

rugsėjo 6 d.

 

Trilupaitį  Antaną

rugsėjo 6 d.

 

Kaušylą Valdą

rugsėjo 7 d.

Jubiliejus 70 metų!

Gerikienę  Laimą

rugsėjo 8 d.

 

Žalkauską Mindaugą

rugsėjo 11 d.

 

Kancių Vacį

rugsėjo 13 d.

 

Jaskoviką Bronių

rugsėjo 15 d.

 

Stolovickij Jevgenij

rugsėjo 15 d.

 

Narkaitį Liudviką

rugsėjo 17 d.

 

Variakojį Vilių

rugsėjo 20 d.

 

Martinavičių Rimantą

rugsėjo 22 d.

Jubiliejus 60 metų!

Dagį Vidmantą

rugsėjo 23 d.

Jubiliejus 70 metų!

Kelmelį Juozą

rugsėjo 26 d.

 

Markauską Rimantą

rugsėjo 29 d.

 

                                        

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.