Gimtadieniai


Su gimtadieniu, kolegos!

 

Automobilių transporto veteranų klubas “Automobilininkas” sveikina sausio mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu!  Linkime Jums geros sveikatos, artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose Jūsų darbuose!

Sveikiname: 

  

 

Grikšą Povilą

sausio 1 d.

89 metai!

Šaulinską Bronių

sausio 1 d.

Jubiliejus 80 metų!

Vizgaitį Juozą

sausio 1 d.

83 metai!

Turčinskienę  Aldoną

sausio 1 d.

 

Umarą Vytautą

sausio 1 d.

 

Imbrasą Povilą

sausio 1 d.

 

Zabarauską Vaidotą

sausio 2 d.

 

Laurinaitį Vytautą

sausio 3 d.

 

Benetį Kazį

sausio 4 d.

 

Baublį Algimantą Klemensą

sausio 6 d.

88 metai!

Mateliūną Anzelmą

sausio 11 d.

Jubiliejus 80 metų!

Misiulį Leonardą Feliksą

sausio 12 d.

86 metai!

Saulį Edvardą

sausio 14 d.

 

Germanavičienę  Mainą

sausio 18 d.

Jubiliejus 70 metų!

Krikščiūną Algimantą

sausio 24 d.

 

Urmaną Jurgį Raimundą

sausio 26 d.

 

Locaitį Remigijų

sausio 28 d.

Jubiliejus 60 metų!

Sankauską Tautginą

sausio 30 d.

 

                                   

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.