Gimtadieniai


Su gimtadieniu, kolegos!

Automobilių transportų veteranų klubas “Automobilininkas” sveikina rugpjūčio mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu, linki geros sveikatos, artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose Jūsų darbuose. Sveikiname:

       

Pocių Sigitą

rugpjūčio 2 d.

 

Vyšniauską Dainių

rugpjūčio 3 d.

 

Augustienę Aldoną

rugpjūčio 5 d.

 

Bruzgulį Vytautą

rugpjūčio 7 d.

 

Gaubšą Joną

rugpjūčio 7 d.

Jubiliejus 60 m.

Škiką Antaną

rugpjūčio 8 d.

86 m.

Milėną Vytautą

rugpjūčio 14 d.

 

Volochovičių  Edmontą

rugpjūčio 14 d.

 

Gražėną Audrių Kęstutį

rugpjūčio 21 d.

 

Kamermaną Izraelį

rugpjūčio 22 d.

 

Pašluostienę  Reginą

rugpjūčio 23 d.

 

Urboną Arūną

rugpjūčio 23 d.

 

Venckevičių Stanislovą

rugpjūčio 24 d.

87 m.

Indziulą Kęstutį

rugpjūčio 25 d.

 

Žičką  Valdą

rugpjūčio 27 d.

 

Lembutį Antaną Romualdą

rugpjūčio 31 d.

 

 

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.