Visuotinis ataskaitinis rinkiminis klubo narių susirinkimas

2019 m. kovo 22 d. 14:00 „Linava“ patalpose (Vilniuje) įvyks Visuotinis ataskaitinis rinkiminis klubo narių susirinkimas

Dėl 2-jų proc. paramos klubui

Kvietimas paremti klubą

Vasario 16-oji!

Sveikinimas su Valstybės atkūrimo diena!

 

 

Metinio susirinkimo nutarimai

Informuojame apie 2018 metų, balandžio 20 d. įvykusio metinio susirinkimo nutarimus:

ATŠVAITŲ DIENA

SPALIO 18 - TOJI ATŠVAITŲ DIENA

Susitarimas su asociacija ,,Transeksta“

Klubo tarybos iniciatyva oficialiai atnaujintas susitarimas su asociacija ,,Transekta“

MEMORANDUMAS DĖL SAUGAUS EISMO

2014 m. balandžio mėn. 4 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijoje kartu su 32 institucijų atstovais pasirašytas memorandumas saugaus eismo gerinimo klausimais.