Nekrologas Vytautui Antanui Kavaliauskui


2019 m. rugsėjo 22 d., eidamas 83-tus metus mirė mūsų klubo vienas iš steigėjų bei ilgametis narys, Garbės veteranas Vytautas Antanas Kavaliauskas


2019 m. rugsėjo 22 d., eidamas 83-tus metus mirė mūsų klubo vienas iš steigėjų bei ilgametis narys, Garbės veteranas Vytautas Antanas Kavaliauskas. Palaidotas Kėdainių rajono Pernaravos kapinėse.

Vytautas gimė 1936 m. vidurio Lietuvoje, Kėdainių rajone.Baigęs Kauno politechnikumą 1961 m. pradėjo dirbti automobilių transporto sistemoje – buvusioje Vilniaus autotransporto kontoroje Nr. 4. Iki 1989 m. dirbo Automobilių transporto ir plentų ministerijai pavaldžių organizacijų techninėje ir eismo saugumo tarnybose, Tarpmiestinio autotransporto valdyboje, keleivių vežimo tarnyboje bei Vilniaus taksi parke. Nuo 1996 m. – pensininkas.

Dirbdamas mokėsi Vilniaus inžinerinio statybos instituto vakariniame skyriuje, kurį baigęs 1973 m. įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją.

1989 – 1991 m. dirbo tarptautinėje įmonėje „Baltija-Union“ vežusioje krovinius tarptautiniais maršrutais.

Buvo išrinktas Lietuvos nacionalinės vežėjų asocijacijos „LINAVA“ tarybos nariu.

Veteranų klubo nariai prisimena Vytautą nuo pat klubo įkūrimo, jo aktyvią pagalbą rengiant klubo leidinius, aktyviai dalyvavo klubo veikloje. Dėl to 2013 m. jam buvo suteiktas Garbės veterano vardas. Vytautas jį pažinojusių  atmintyje išliks kaip nuoširdus, nenusimenantis, mėgstantis bendrauti žmogus. Dėl šių žmogiškųjų savybių pelnė pagarbą ir gerus prisiminimus.

Klubo veteranai reiškia gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

 

Veteranų klubo „Automobilininkas“ taryba.

 

Informacija panaudota iš leidinio „Lietuvos automobilių transportas – mūsų gyvenimo dalis“.Atgal į sąrašą