Nekrologas Jonui Burokui


2020 m. gegužės 20 d. eidamas 88-us metus mirė veteranų klubo „Automobilininkas“ ilgametis (nuo 2003.12.17) narys Jonas Burokas.


2020 m. gegužės 20 d. eidamas 88-us metus mirė veteranų klubo „Automobilininkas“ ilgametis (nuo 2003.12.17) narys Jonas Burokas. Bus palaidotas Kupiškio senose kapinėse.

Jonas Burokas gimė 1933 m. vasario 12 d. Kupiškio rajono Alizavos seniūnijos Maldiniškio vienkiemyje. Tėvai buvo stambūs ūkininkai. Vyriausias brolis Antanas dirbo ūkyje. Sesuo Aldona, baigusi Vilniaus pedagoginį institutą, dirbo mokytoja.

Tėvai ir sesuo aštuonerius metus buvo tremtyje Irkutsko srityje.

Žmona Aldona, baigusi technikumą, visą laiką dirbo Panevežio prekybinėse organizacijose. Duktė Lilijana, baigusi Vilniaus universitete anglų kalbos specialybę, nuo 1993 m. gyvena ir dirba Niujorke. Sūnus Šarūnas dirbo pardavimo agentu AB „Utenos alus“ ir AB „Kalnapilis“, vėliau AB „Kraitenė“. Augina anūkę Akvilę.

1953 m. Jonas Burokas, baigęs Kupiškio vidurinę mokyklą, iki 1954 m. rudens mokėsi Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos technikume. Po trejų metų karo tarnybos 1957 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą, kurį baigė 1962 metais. Vėliau kėlė kvalifikaciją Lietuvos liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute, VISI organizuotuose kursuose.

Jono Buroko profesinė veikla:

1962 – 1963 m. Panevėžio ATK – 2 mechanikas;

1963 – 1967 m. Panevėžio ATK – 2 vyr. mechanikas;

1967 – 1991 m. Panevėžio ATĮ – 2 vyriausias inžinierius;

1991 – 1992 m. AB „ATRA“ mechanikos direktorius;

1996 m. – AB „Kupiškio autotransportas“ automobilių remonto meistras.

Jonas prisimena savo, kaip automobilių transporto inžinieriaus veiklą tampriai susijusią su krovininių automobilių panaudojimo efektyvumo didinimu ir jų remonto technologijos tobulinimu. Jam vadovaujant daug techninės tarnybos pastangų pareikalavo darbai, kai įmonė du kartus, 1969 ir 1984 m. buvo perkeliama į kitas teritorijas Panevėžyje.

Daug metų vadovavo išradėjų ir racionalizatorių draugijai bei techninės informacijos darbui įmonėje.

1968 m. buvo mobilizuotas į sovietų armiją, kartu su kitais bendradarbiais ir įmonės autotransportu dalyvavo Čekoslovakijos įvykiuose. 1980 m. vėl mobilizuojamas trims mėnesiams, kai neramumai prasidėjo Lenkijoje.

Jonui Burokui suteiktas Nusipelnusio automobilių transporto darbuotojo vardas ir darbo veterano vardas. Apdovanotas septyniais garbės raštais įvairiomis švenčių progomis ir keletu piniginių apdovanojimų.

Kaip jis pats įvardijo, mėgo medžioklę, bitininkystę ir išvykas į gamtą.

Veteranų klubo nariai, buvę bendradarbiai ir kolegos puikiai prisimena Joną, kaip puikų žmogų ir automobilių transporto specialistą. Dėl šių žmogiškųjų savybių pelnė jį pažinojusių pagarbą ir gerus prisiminimus.

Automobilininkai veteranai reiškia gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

 

Veteranų klubo „Automobilininkas“ taryba.

Informacija panaudota iš leidinio Lietuvos automobilių transportas – mūsų gyvenimo dalis.Atgal į sąrašą